SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Średniowieczny port w Zatoce Puckiej w świetle badań archeologicznych

autorzy: Mateusz Popek
Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:222 ISBN:978-83-231-5207-1 eISBN:978-83-231-5208-8 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5208-8
OPIS

Podwodne stanowisko archeologiczne w Zatoce Puckiej zostało odkryte w 1977 roku przez warszawskich płetwonurków. Od tamtej pory, aż do 2019 roku, były tam prowadzone badania archeologiczne. Niniejsza książka jest podsumowaniem ponad 40 lat badań wielu naukowców i ośrodków badawczych. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich dostępnych danych wydzielono pięć faz funkcjonowania portu. Faza 0 to okres określany jako przedportowy. Rozpoczął się on w epoce brązu, a zakończył ok. VIII wieku. Faza I to pierwszy okres funkcjonowania portu datowany na IX–X wiek. Faza II funkcjonowania portu w Pucku przypada na drugą połowę XII wieku. Port tej fazy został prawdopodobnie zbudowany na surowym korzeniu, po przyłączeniu Pomorza przez Bolesława Krzywoustego i nadaniu tych ziem rodowi Sobiesławiców. Faza III zabudowań portowych przypada na okres od końca XIII do połowy XIV wieku. W omawianym czasie wielkość konstrukcji portowych znacznie się zmniejsza i skoncentruje się bliżej ujścia Płutnicy. Prawdopodobnie zabudowania tej fazy są pozostałością po stacji rybackiej nazywanej Trzęsawiskiemnadanej klasztorowi oliwskiemu przez księcia Mściwoja II.Końcówka XIV wieku to rozwój miasta Pucka w obecnym miejscu, a co za tym idzie – prawdopodobne przeniesienie głównego portu w nowe miejsce i porzucenie zabudowań u ujścia Płutnicy.


The underwater archaeological site in the Bay of Puck was discovered in 1977 by Warsaw divers. Since then, until 2019, archaeological research has been carried out there. This book is a summary of over 40 years of research by many scientists and research centers. After collecting and analyzing all available data, five phases of the port's functioning were distinguished. Phase 0 is the period referred to as pre-port. It began in the Bronze Age and ended around the 8th century. Phase I is the first period of the port's operation, dating back to the 9th–10th centuries. Phase II of the functioning of the port in Puck took place in the second half of the 12th century. The port of this phase was probably built on a raw root, after Pomerania was annexed by Bolesław Krzywousty and the lands were granted to the Sobiesławice family. Phase III of the port buildings dates from the end of the 13th century to the mid-14th century. During the period in question, the size of port structures was significantly reduced and will be concentrated closer to the mouth of the Płutnica River. The buildings of this phase are probably the remains of a fishing station called Trzęsawisko, given to the Oliwa monastery by Prince Mściwoj II. The end of the 14th century saw the development of the city of Puck in its current location, and thus – the probable relocation of the main port to a new place and the abandonment of the buildings at the mouth of the Płutnica.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.