SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie

Rok wydania:2006 Nr wydania:1 Liczba stron:556 ISBN:83-231-2035-8
OPIS
Spis treści

Jerzy Święch: Zamiast laudacji; Bibliografia publikacji Jerzego Speiny za lata 1958-2006 (oprac. Marcin Wołk). Opowieści i gry - o problemach interpretacji: Erazm Kuźma: Narracje interpretacyjne; Anna Martuszewska: Przewrotne gry autora z czytelnikiem; Aleksander Madyda: O interpretacji utworów autobiografistycznych; Krzysztof Obremski: Akcje subiektywnych napięć emocjonalnych w tragedii (Król Edyp - Antygona - Medea - Odprawa posłów greckich); Lidia Wiśniewska: Przestrzeń i paradygmaty. Od romantyków do Gombrowicza: Maria Kalinowska: Romantyczny wojaż ironiczny: gra identyfikacji i obcości; Ewa Owczarz: Groteska u Sztyrmera - Frenofagiusz i Frenolesty; Ewa Ihnatowicz: Szlachcic stolarzem. Funkcje i sensy motywu w Krewnych Józefa Korzeniowskiego i Pamiętniku Wacławy Elizy Orzeszkowej; Jerzy Konieczny: Adam Grzymała-Siedlecki - mistrz portretu literackiego (Wokół książki o Wyspiańskim na tle krytyki epoki Młodej Polski); Lidia Kuchtówna: O teatralnych szkicach Jerzego Żuławskiego (z tomu Miasta umarłe); Hanna Ratuszna: Realistyczne obrazy i modernistyczne impresje. Z problematyki nowel Ignacego Dąbrowskiego; Marek Kurkiewicz: Problematyka temporalna w krótkich formach prozatorskich Antoniego Langego; Wojciech Gutowski: Tematy żydowskie w Xiędzu Fauście Tadeusza Micińskiego (Próbne zapiski); Wojciech Tomasik: Deadline; Andrzej Moroz: Wtrącenia nawiasowe w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza; Piotr Bójko: Non serviam - opozycja mowy i milczenia w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza. W stronę współczesności: Małgorzata Gębka-Wolak: O składni Murów Jerycha Tadeusza Brezy; Sławomir Buryła: Śmiech przewrotny - śmiech niechciany; Bolesław Hadaczek: Jak kreowano Małopolskę Wschodnią w literaturze po 1939 roku?; Radosław Sioma: Narracja w Czarnym potoku Leopolda Buczkowskiego. Wątpliwości i hipotezy; Marian Kisiel: Apologeta moderny. Rzecz o Ryszardzie Zenglu; Krzysztof Ćwikliński: Nasz człowiek w Gwatemali albo misja Andrzeja Bobkowskiego; Rafał Moczkodan: Krytyk "z głową ciężką od wspomnień" - szkic do portretu Juliusza Sakowskiego; Irena Burzacka: Kobiety ze "skazą" psychiczną w powieściach Zofii Romanowiczowej; Tadeusz Błażejewski: Formuła labiryntu; Anita Szymańska: Chwytanie równowagi - Manekin Jana Józefa Szczepańskiego; Andrzej Z. Makowiecki: Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa na tle problematyki pastiszu; Seweryna Wysłouch: Wolna Trybuna Christiana Skrzyposzka - anachroniczny utwór dziewiątej dekady?; Mirosław Strzyżewski: Romantyczny apokryf. Legenda Antoniego Malczewskiego w powieści Jerzego Żurka Biała Góra; Daria Mazur: Tożsamość - empatia - pocieszenie. Refleksje nad wyobrażeniami miast w eseistyce Zbigniewa Herberta. Wokół poetów i poezji: Wacław Lewandowski: W sprawie genezy Świata. O kilku elementach autobiografii kreowanej Czesława Miłosza; Jarosław Ławski: Czesława Miłosza Argument za istnieniem Boga. Szkic; Michał Głowiński: Pająk Czesława Miłosza; Anna Kubale: Poezja zwrotów frazeologicznych, czyli o Gipsowej stopie Tadeusza Różewicza; Ilona Glatzel: Z notatek pacjenta szpitala dla umysłowo chorych, czyli Żywa śmierć Ewy Lipskiej; Danuta Künstler-Langner: Człowiek wobec sacrum w liryce Stanisława Kobielusa. Pogranicza języków, kultur, sztuk: Marian Szarmach: Filostratosa Żywot Polemona; Anna Kukułka-Wojtasik: Montaigne obywatel - uczucia narodowe i obywatelskie w Próbach. Przyczynek; Janusz Skuczyński: Ifigenia i "anty-Ifigenia" Goethego i Kleista; Wiesław Trzeciakowski: Pośmiertne życie Novalisa w twórczości Hermanna Hessego (na przykładzie powieści Gra szklanych paciorków); Horst Hartmann: Der historische Roman Lion Feuchtwangers; Karol Sauerland: Dziwne losy Tomasza Manna w Polsce; Leszek Żyliński: Okupacyjne opinie polskich intelektualistów o Niemcach (cztery przykłady); Bogna Paprocka-Podlasiak: Mit artysty w dramatach Jerzego Łukosza; Tadeusz Szczepański: Filmowa adaptacja Głodu Knuta Hamsuna; Piotr Skrzypczak: Znaków szczególnych żadnych? O aktorskiej konkretyzacji postaci literackiej w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy; Indeks osób

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.