SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffioyry

autorzy: Ireneusz Sobota
Rok wydania:2013 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:450 ISBN:978-83-231-2994-3
OPIS

Książka przedstawia szczegółową charakterystykę jednego z obszarów Svalbardu, jakim jest region Kaffiøyry zlokalizowany na północno-zachodnim Spitsbergenie. Stanowi on doskonały poligon badawczy dla poznania wielkości i intensywności procesów będących wynikiem zmian współcześnie zachodzących w kriosferze. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i własnych wynikach badań prowadzonych w Arktyce, autor podjął się oceny wielkości i intensywności zmian głównych komponentów kriosfery, zwracając uwagę na lodowce, zlodowacenie podziemne (wieloletnią zmarzlinę) oraz na hydrologię zlewni lodowcowych. Jest to pierwszy kompleksowy opis środowiska przyrodniczego i procesów zachodzących w kriosferze tej części Svalbardu.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i własnych wynikach badań prowadzonych w Arktyce, Autor podejmuje się oceny wielkości i intensywności zmian głównych komponentów kriosfery, zwracając uwagę na lodowce, zlodowacenie podziemne (wieloletnią zmarzlinę) oraz na hydrologię zlewni lodowcowych.Uzyskane i prezentowane w pracy wyniki w znaczący sposób uaktualniają wiedzę o regionie badanym przez wiele zespołów zagranicznych, leżącym na obszarze będącym „języczkiem u wagi” w kontekście monitorowania procesów mających znaczenie globalne.

dr hab. K. Migała, prof. UWr

Autor podjął się nie tylko opisu środowiska polarnego z jego charakterystycznymi elementami funkcjonującymi w temperaturach zamarzania wody i reagujących na bodźce środowiskowe, przede wszystkim związane z ocieplaniem się klimatu, ale także powodowanych fluktuacjami innych czynników oraz sprzężeń, które zjawiska te wywołują. Co jest szczególnie cenne, spróbował te procesy skwantyfikować, gdzie tylko dysponował odpowiednimi danymi, co doprowadziło go do jednoznacznych konkluzji o charakterze ilościowym, pozwalających uznać pracę za osiągnięcie naukowe, w znaczący sposób ugruntowujące i rozwijające naszą wiedzę na temat relacji zachodzących w obrębie kriosfery i jej powiązań z innymi elementami środowiska przyrodniczego Ziemi.

dr hab. G. Rachlewicz, prof. UAM

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.