SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej

Rok wydania:2005 Nr wydania:I Liczba stron:288 ISBN:83-231-1927-9
OPIS
Spis treści

Wstęp; Cel, zakres i metody badań; Główne problemy zmian jezior w XX wieku w świetle literatury(Zmniejszanie zasobów wodnych jezior * Zmiany termiki wód jeziornych *Eutrofizacja jezior * Zakwaszenie wód jeziornych * Substancjetoksyczne); Charakterystyka rozpatrywanych jezior Polski Północno-Wschodniej i ich zlewni (Rozmieszczenie jezior i i ich parametry morfometryczne * Zlewnie jezior); Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego i antropopresji na jeziora Polski Północno-Wschodniej(Temperatura powietrza * Opady atmosferyczne a wahania poziomu wodyw jeziorach * Opady atmosferyczne a cechy fizyczno-chemiczne wódjeziornych * Użytkowanie terenu * Gospodarka ściekowa * Zmianywłasnościowe jezior); Tendencje zmian cech abiotycznych jezior Polski Północno-Wschodniej(Zmiany powierzchni jezior w świetle materiałów kartograficznych z XIXi XX wieku * Przezroczystość wody * Koncentracja tlenu * Przewodnośćelektrolityczna * Skład chemiczny wody * Związki azotu * Związkifosforu * Metale ciężkie w osadach dennych); Próba oceny przestrzennego zróżnicowania zmian parametrów abiotycznych wód jeziornych(Analiza porównawcza * Analiza statystyczna * Kategoryzacja regionówfizyczno-geograficznych ze względu na zmiany abiotyczne wódjeziornych); Zmiany w gospodarowaniu zasobami wodnymi jako czynnikwarunkujący poprawę abiotycznych właściwości wód jeziornych PolskiPółnocno-Wschodniej (Gospodarka komunalna * Chów zwierząt gospodarskich * Rekultywacja jezior); Podsumowanie i wnioski; Literatura; Załącznik l; Załącznik 2; Summary. Changes of the abiotic conditions in the lakes of North-East Poland

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.