• Home
  • Socjologia
  • Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji

Tomasz Biernat

Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1960-0
Publication year:
2006
Pages number:
347
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

Miękka

Tomasz Biernat

Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Światopogląd jako fenomen psychospołeczny i kulturowy (Jednostkowy wymiar światopoglądu * Światopogląd jako wytwór społeczny: grupa-język-ideologia * Światopoglądotwórcza funkcja kultury * Narracyjny charakter światopoglądu * Główne dyskursy światopoglądowe * Kulturowe źródła konfliktów światopoglądowych); Pedagogiczne aspekty światopoglądu (Światopogląd i pedagogika: dylematy teoretyczne * Kształtowanie światopoglądu - konteksty socjalizacyjne i wychowawcze * Transformacja środowiska wychowania * Wymiar aksjologiczny transformacji * Pokolenie transformacji w świetle wyników badań); Koncepcja metodologiczna badań (Założenia wstępne * Przedmiot, cel i problem badań * Organizacja i przebieg badań * Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej populacji); Opisy i typizacje świata społecznego ("Świat", "inni ludzie", "moje życie", "Ja" * Obraz Polski i Polaków * Percepcja przemian społeczno-politycznych i przyszłości * Orientacje polityczne i aktywność społeczna); Wartości i cele życiowe (Wartości deklarowane * Cele życiowe jako wartości realizowane * Marzenia - wartości odroczone * Autorytety); Przekonania religijne (Deklaracje wiary i praktyki religijne * Poglądy na temat Kościoła i księży * Formy kontestacji religii); Konstruowanie poglądów w wybranych kwestiach społeczno-moralnych (Poglądy na temat homoseksualizmu * Stosunek do eutanazji * Aborcja w świetle poglądów badanej młodzieży * Poglądy na temat antykoncepcji * Małżeństwo a związek nieformalny); Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu (Definiowanie światopoglądu * Czynniki społeczno-kulturowe a poglądy * U źródeł światopoglądu: uniwersa znaczeń i procedury interpretacyjne * Wnioski z badań); Zakończenie; Bibliografia; Aneks; Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum