Waldemar Chorążyczewski

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2109-1
Publication year:
2007
Pages number:
312
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

Przedmiotem pracy są przemiany polskiej kancelarii królewskiej na początku XVIwieku. Początkowo jednak zamierzałem zajmować się kancelarią królewskąZygmunta Starego, co byłoby naturalną kontynuacją badań IrenySułkowskiej-Kurasiowej. Własne przemyślenia podające w wątpliwość sensdalszych badań kancelarii królewskiej w obrębie panowań, dyskusjew trakcie cyklicznych konferencji poświęconych polskiej kancelariikrólewskiej, o których niżej, spowodowały zmianę koncepcji. Nie masensu czekać stulecie aż monografie kancelarii w czasie poszczególnychkrólowań dadzą materiał do rozważań syntetyzujących. Poznanie polskiejkancelarii królewskiej nie może czekać tak długo. Już teraz należyrozpoznawać ją w całości. Piszę o tym szerzej w podsumowaniu stanubadań. Niniejsza rozprawa nie rozwiązuje problemu całościowego ujęciadziejów kancelarii królewskiej, ale stara się dotykać zagadnieńkluczowych dla wielowiekowej ewolucji centralnego urzędu państwowego.

Spis treści

Wprowadzenie;
Reforma urzędów kanclerskich na początku XVI wieku;
Rozdzielnośći łączność sekretarzy i pisarzy królewskich;
Pisarze królewscy;Sekretarze królewscy;
Od najwyższego sekretarza królewskiego do sekretarza wielkiego koronnego;
Pisarze kancelarii królewskiej.Powstanie kancelarii większej i mniejszej;
Rytm pracy polskiej kancelarii królewskiej; Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej w świetle dokumentów królewskich;
Sprawy wojskowe w polskiej kancelarii królewskiej i początki kancelarii pisarzapolnego;
Kształtowanie się kancelarii skarbu koronnego;
Początkikancelarii dekretowej;
Podsumowanie;
Wykaz skrótów;
Wykaz źródełi opracowań;
Spis tabel;
Summary;
Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum