Maciej Grochowski (red.)

Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1796-9
Publication year:
2005
Pages number:
265
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

Maciej Grochowski (red.)

Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego

Kategoria produktu:

Spis treści
Przedmowa (Maciej Grochowski); Andrzej Bogusławski (Warszawa): O operacjach przysłówkowych; Zofia Zaron (Warszawa): Wykładnikami lokalizacji - konstrukcje przysłówkowe czy przyimkowe?; Maria Szupryczyńska (Toruń): Zaimek przysłowny czy część dwusegmentowego spójnika; Jolanta Chojak (Warszawa): Kłopotliwy przysłówek jak; Ewa Walusiak (Toruń): Zaimek przysłowny tak w użyciach demonstratywnych i intensyfikujących; Maciej Grochowski (Toruń): O cechach gramatycznych i znaczeniu jednostek o postaci trochę; Adam Dobaczewski (Olsztyn/Toruń): Frazy przysłówkowe w zdaniach o percepcji wzrokowej (na przykładzie zdań z jednostką ktoś/coś wygląda jakoś); Adam Bednarek (Toruń): Z nieśmiałością o nieśmiało; Dagmara Maryn (Toruń): O znaczeniu przysłówka nagle; Renata Przybylska (Kraków): Podejścia metodologiczne w opisie semantycznym przyimków; Alicja Nagórko (Berlin): Prepozycje a prefiksy; Daniel Weiss (Zurich): Nowe przyimki o pochodzeniu imiesłowowym?; Roman Laskowski (Kraków): Temporalne frazy przyimkowe o funkcji prospektywnej i retrospektywnej; Thomas Menzel (Greifswald): O alternacji fraz przyimkowych i fraz z narzędnikiem w języku polskim i rosyjskim; Lars Behnke (Oldenburg): O przyimku dla w polskich gwarach wschodnich

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum