• Home
  • Historia nowożytna
  • Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo -społeczeństwo - kultura

Dariusz Makiłła, Bogusław Dybaś (red.)

Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo -społeczeństwo - kultura

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
832-31-164-4-
Publication year:
2003
Pages number:
218
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,30 zł

Miękka ze skrzydełka

Dariusz Makiłła, Bogusław Dybaś (red.)

Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo -społeczeństwo - kultura

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Niniejszy tom zawiera zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Marianowi Biskupowi, jednemu z najwybitniejszych polskich historyków drugiej połowy XX wieku, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, członkowi czynnemu Polskiej Akademii Umiejętności, prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1973-1978, wieloletniemu prezesowi Towarzystwa Naukowego w Toruniu, od 1958 roku redaktorowi "Zapisek Historycznych", należących do najważniejszych w tej części Europy naukowych czasopism historycznych. Dnia 19 grudnia 2002 roku Profesor Biskup obchodził osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Z tej okazji w dniach 12-13 grudnia 2002 roku odbyły się w Toruniu uroczystości jubileuszowe, których jednym z elementów była międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Prusy i Inflanty między średniowieczem i nowożytnością. Państwo - społeczeństwo - kultura". Wygłoszone na tej konferencji referaty stały się podstawą artykułów drukowanych w prezentowanej książce - siedemnastu tekstów autorów z Polski, Niemiec, Łotwy i Litwy. Ich podsumowanie przedstawił na konferencji oraz na kartach książki wieloletni przyjaciel Mariana Biskupa, ściśle związany z toruńskim środowiskiem historycznym profesor Udo Arnold z Bonn. Tom kończy podsumowujący głos Jubilata.

Spis treści
Wstęp; Alvydas Nikzentaitis, Wielkie Księstwo Litewskie,Królestwo Polskie i państwo zakonu krzyżackiego w XIV wieku; AndrzejRadzimiński, Władztwa kościelne w Prusach i Inflantach. Studiumporównawcze; Ilgvars Misans, Riga, Dorpat und Reval im Spannungsfeidzwischen den wendischen und preuBischen Stadten vom Ende des 14. biszur Mitte des 15. Jahrhundeńs; Krzysztof Mikulski, Geneza i rozwójławniczych sądów ziemskich w państwie krzyżackim w XI1I-XV wieku;Dariusz Makiłła, Prusy Książęce a Korona Polska po 1525 roku. Prowincjaczy protektorat?; Grzegorz Białuński, Podziały administracyjne Sambii wczasach księcia Albrechta (1525-1568); Jacek Wijaczka, Procesy o czaryprzed sądami miejskim i wojewodzińskim w Skarszewach w końcu XVII i wpierwszej połowie XVIII wieku; Włodzimierz Zientara, Obraz miastpruskich w opisach podróży XVII wieku; Edmund Kizik, Prezenty wpolityce Gdańska w XVI1-XVIII wieku; Gvido Straube, Die "polnischeGegenreformation" in Livland - Ziele und Realitäten; Hans-JürgenBömelburg, Między Inflantami, Prusami i Rzeczpospolitą. Kariera roduDenhoffów (1580-1650); Danuta Bogdan, Sejmik warmiński w latach1660-1772; Jürgen Heyde, Kość niezgody - Inflanty w politycewewnętrznej Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku; Bogusław Dybaś, Problemyintegracji terytoriów inflanckich z Rzeczpospolitą w drugiej połowieXVII wieku. Przypadek piltyński; Andrzej Kamieński, Kwestia PrusKsiążęcych w stosunkach polsko-brandenburskich w latach 1688-1690;Marite Jakovleva, Das Herzogtum Kurland zwischen Brandenburg-Preussen,Polen-Litauen und Schweden an der Wende vom 17. zum 18. Jh.; AlmutBues, Taktieren im "machtleeren Raum". Die Politik Herzog Jakobs vonKurland; Udo Arnold, Schlusswort; Marian Biskup, Głos końcowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum