• Home
  • Historia nowożytna
  • Was heißt liberal? Opozycja polityczna w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku (do 1847 r.). Program i działalność

Magdalena Niedzielska

Was heißt liberal? Opozycja polityczna w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku (do 1847 r.). Program i działalność

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1001-8
Publication year:
1998
Pages number:
350
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Magdalena Niedzielska

Was heißt liberal? Opozycja polityczna w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku (do 1847 r.). Program i działalność

Kategoria produktu:

Okres poprzedzający rewolucję 1848/49 (tzw. epoka przedmarcowa - Vormärz) stanowi czas, w którym elementy myśli liberalnej, obecne w nowożytnej filozofii od XVII w., stopiły się w spójną tradycję intelektualną, wyrażającą się w ruchu politycznym.
Tematem pracy jest ukazanie owego nurtu liberalnej myśli politycznej w pierwszej połowie XIX w. na obszarach Prus Wschodnich

Spis treści
Prusy Wschodnie i prowincja pruska w pierwszej połowie XIX wieku (Preliminaria: o tożsamości prowincjonalnej *Społeczeństwo, gospodarka i struktury polityczne)
,,Co znaczą wyobrażenia liberalne?" (Rozważania terminologiczne *Źródła i nurty liberalizmu niemieckiego *Ośrodki i przedstawiciele)
,,Jakobitsche Noblesse". Między kontestacją starostanową a ruchem konstytucyjnym (Prekursorzy idei reformy *Zasada monarchistyczna a idea nowoczesnego państwa *Opozycja konstytucyjno-liberalna w latach dwudziestych i trzydziestych)
Walka polityczna w sejmie prowincjonalnym w okresie przedmarcowym (Landtag homagialny w 1840 r. *Spory polityczne na sejmach prowincjonalnych)
Wigowie i demokraci - od liberalizmu junkierskiego do opozycji mieszczańskiej (Rodowody społeczne *Liberałowie mieszczańscy *Formy działalności opozycyjnej)
Podstawowe wartości wschodniopruskiej myśli liberalnej (Państwo *Prawa i wolności jednostki i społeczeństwa *Wizje świata)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum