• Home
  • Historia najnowsza
  • Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (198

Wojciech Polak

Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (198

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1335-1
Publication year:
2001
Pages number:
454
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

twarda

Wojciech Polak

Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (198

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Celem niniejszej książki jest ukazanie dziejów Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Toruniu w okresie od jego powstania we wrześniu 1980 r. do rozbicia Tymczasowego Zarządu Uczelnianego w listopadzie 1982 r. Omawiany okres to zaledwie nieco ponad dwa lata. Ale były to lata niezwykłe i przełomowe w historii Polski. Lata pełne wydarzeń, chwil dramatycznych i radosnych. Życie społeczne i polityczne nabrało tempa niespotykanego w historii PRL. Niech więc nie dziwi Czytelnika wąski zakres czasowy tego opracowania. Trzeba jednak dodać, że w toku narracji pojawiają się często fakty i wydarzenia z późniejszych lat osiemdziesiątych. Także ostatni podrozdział rozdziału IV poświęcono wydarzeniom z lat 1983-1987, miejscami omówiono je dość dokładnie. Natomiast w zakończeniu zarysowano pobieżnie dzieje NZS na UMK w latach 1988-2001.
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika było aktywnym uczestnikiem przemian, które zachodziły w Polsce, Toruniu i w końcu na rodzimej uczelni. Zrzeszenie było też jak najściślej powiązane ze strukturami "Solidarności" i każdy kryzys, który dotykał "Solidarność", wzmagał jego aktywność. A lata 1980--1982 to w istocie ciąg nieustannych kryzysów wywoływanych przez totalitarną władzę, którą coraz bardziej przerażał solidarnościowy program "Samorządnej Rzeczypospolitej". Większość działaczy studenckich uważała Zrzeszenie za mały trybik w ogromnej machinie ruchów niezależnych (z "Solidarnością" na czele). Machina ta miała przywrócić niepodległość Polski. Dlatego też omawiając historię NZS UMK w niniejszej książce zarysowano równocześnie szeroko tło wydarzeń politycznych i społecznych w kraju, w Toruniu i na uczelni.
Przedstawienie owego "tła" ma także na celu umieszczenie dziejów toruńskiego NZS w odpowiednim kontekście historycznym. Wykład dotyczący wydarzeń w skali szerszej nie jest jednak systematyczny. Pojawia się on, gdy wymaga tego zrozumienie działań toruńskiego NZS. W częściach końcowych pracy położono nieco większy nacisk na działania regionalnej i uczelnianej "Solidarności" oraz różnych środowisk niezależnych w stanie wojennym. Chodziło przede wszystkim o ukazanie ogromnej aktywności tych kręgów, które stworzyły atmosferę umożliwiającą powstawanie niezależnych inicjatyw studenckich i odradzanie się NZS pod koniec lat osiemdziesiątych. Omawiając zagadnienia związane z owym "tłem" autor nie rości sobie oczywiście pretensji do wyczerpania tematu (...)

Wojciech Polak

Początki Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (Tradycja opozycyjna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1945-1978 *Grupy opozycyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod koniec lat siedemdziesiątych *Pierwsze dni Zrzeszenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika *Tworzenie władz ogólnopolskich Niezależnego Zrzeszenia Studentów *Wiec założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK *Niezależne Zrzeszenie Studentów - organizacja masowa i apolityczna? *Formy działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK w pierwszych miesiącach istnienia *Starania Niezależnego Zrzeszenia Studentów o reformę programów studiów *Wydawnictwa niezależne i pierwsze próby represji *Tworzenie stałych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK. Problem samorządu *Strajk łódzki *Wybory Zarządu Uczelnianego i rocznica Marca 1968 r.)

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK od marca do listopada 1981 r. (Kryzys bydgoski *Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów *Sprawa juwenaliów w 1981 r. *Obchody Święta 3 Maja w 1981 r. *Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK a sprawa więźniów politycznych *Niezależne Zrzeszenie Studentów a tzw. "struktury poziome" w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej *Represje wobec studentów *Działalność kulturalna, samokształceniowa i sportowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK *Prasa wydawana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK (do stanu wojennego) *Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK a codzienne problemy studentów *Konwencja Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK *Wybory nowych władz uczelni. Wakacje 1981 r. *Niezależne Zrzeszenie Studentów na UMK a Socjalistyczny Związek Studentów Polskich *Rok działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wybory nowych władz Zrzeszenia na UMK)

Strajk w listopadzie i grudniu 1981 r. (Powody przystąpienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK do strajku *Decyzja o strajku. Wiec 17 XI 1981 r. *Komitety Strajkowe. Organizacja strajku *Życie codzienne strajkujących *Posługa duszpasterska w czasie strajku *Działalność informacyjna *Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" na UMK a strajk studentów *Socjalistyczny Związek Studentów Polskich a strajk na Uczelni *Starania środowisk akademickich o zakończenie konfliktu *Konflikt w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie i jego oddźwięk w Toruniu *Starania władz UMK o zakończenie strajku *Zakończenie strajku)

Stan wojenny (Wprowadzenie stanu wojennego *Następne dni *Budowa podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów *Dalsze represje *Wydarzenia w dniach 28 IV - 3 V 1982 r. *Usunięcie władz rektorskich *Problem uwięzionych studentów *Dalsza działalność podziemna Zbigniewa Nowka i Marka Wachnika *Lato 1982 r. w Toruniu *Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK po wakacjach 1982 r. *Akcja protestacyjna w związku z delegalizacją "Solidarności" *Studenckie inicjatywy niezależne na UMK w następnych latach)

  • Jarek F.

    Jestem na kilku fotkach tej książki, a Autor zaszczycił mnie wspomnieniem o mojej funkcji w ówczesnym NZS. Pozdrawiam Autora. Mam szczęście być posiadaczem egzemplarza tego wydawnictwa. Były student Prawa.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum