SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia najnowsza

Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje

autorzy: Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek redaktorzy: Arkadiusz Czwołek
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:479 ISBN:978-83-231-2217-3
OPIS

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy 12/15 grudnia 1981 r. 'było jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w najnowszej historii Polski. Zdeptane zostały nadzieje społeczeństwa polskiego na chociażby ograniczone zmiany systemu komunistycznego, który 'był niewydolny gospodarczo, obcy ideologicznie, odrzucający dużą część historycznej i kulturowej tradycji Polaków. Po okresie szesnastu miesięcy „solidarnościowego karnawału", znowu powróciły represje wobec opozycjonistów (znacznie surowsze niż w latach siedemdziesiątych), a także zaostrzona cenzura, partyjna kontrola nad życiem społecznym, kulturalnym i naukowym, wszechwładza nomenklatury w zakładach pracy, smutek i szarość komunistycznej codzienności. Odpowiedzią na stosowaną przez Jaruzelskiego i jego aparat przemoc 'była dobrze zorganizowana sieć solidarnościowej konspiracji, z którą Służba Bezpieczeństwa nie 'była w stanie sobie poradzić. Lata osiemdziesiąte to okres znakomitego funkcjonowania społeczeństwa alternatywnego w Polsce, które dzięki zaangażowaniu tysięcy działaczy podziemia, dostarczało sobie to, czego komunistyczna władza dostarczyć mu nie mogła i nie chciała: wolne słowo i solidarne wsparcie.

(Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, fragment „Wstępu")

Niniejszy tom jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 1J-14 XII 2006 r., a więc w 25.rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamieszczone teksty mają 'bardzo różnoraki charakter. Są tu analizy na temat uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych wprowadzenia stanu wojennego, artykuły dotyczące wydarzeń
w różnych miastach, środowiskach i regionach, obozów internowania, stosunku Kościoła katolickiego do przewrotu w Polsce, propagandy stanu wojennego, odbioru i oceny tamtejszych czasów obecnie. Obok tekstów syntetycznych, znajdują się artykuły przyczynkarskie, a nawet jeden tekst wspomnieniowy - prof. Sławomira Kalem bki. Sądzimy, że wszystkie są wartościowe i interesujące. Mamy też nadzieję, że prace opublikowane w niniejszym tomie przyczynią się do stworzenia w przyszłości syntetycznych i wnikliwych opracowań, które całościowo opiszą te tak ciekawe i przełomowe czasy.

(Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, fragment „Wstępu")

 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.