SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia nowożytna

O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612

autorzy: Wojciech Polak
Rok wydania:2014 Nr wydania:trzecie, poprawione i uzupełnione Liczba stron:486 ISBN:978-83-231-3129-8
zobacz fragment T_MORE
OPIS

O Kreml i Smoleńszczyznę to studium z dziejów polityki i dyplomacji. W książce zostały omówione motywy, które skłoniły króla Zygmunta III do rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Moskwie. Autor przedstawia także analizę działań dyplomatycznych, podjętych przez Rzeczpospolitą, a mających na celu osadzenie na tronie carskim króla albo królewicza Władysława, odzyskanie spornych terytoriów, mniej lub dalej idące podporządkowanie Państwu Moskiewskiemu. Warto podkreślić, że Zygmunt II, podejmując interwencję w Moskwie, liczył przede wszystkim na dyplomację, sądząc, że działania zbrojne będą konieczne w stopniu jedynie ograniczonym. Książka opisuje też konflikt, który narastał między dwoma głównymi aktorami ówczesnych wydarzeń – Zygmuntem III i hetmanem Stanisławem Żółkiewskim, a wywołany był odmienną ocena realiów politycznych. Wojciech Polak szeroko omawia również okoliczności zajęcia Kremla przez wojska polskie i sprawę wyboru królewicza Władysława na cara moskiewskiego. Sporo miejsca poświęca też rokowaniom dyplomatycznym na niższym szczeblu – rozmowom delegatów króla z oblężonymi Smoleńszczanami, rokowaniom Jana Piotra Sapiehy z dowódcą moskiewskich wojsk powstańczych Prokopem Lapunowem czy wysłanników Zygmunta III z wojskami Dymitra Samozwańca II. Książka Wojciecha Polaka to znakomita analiza konfliktu polsko-moskiewskiego na początku XVII wieku, książka ciekawa i oparta na szerokiej bazie źródłowej.

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

Jaśmina Korczak-Siedlecka
od 56,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Faces of Immigrant Fatherhood: Portrayal of Immigrant Fathers in Selected Asian-Canadian Diasporic Fiction

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
Książka
Historia

Odnowienie doktoratu Prof. Janusza Małłka wraz z autobiografią naukową za lata 2008–2022

od 39,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
Książka Open access
Historia nowożytna

Konstanty Wasyl Ostrogski (1526–1608) – przywódca społeczności prawosławnej w Rzeczypospolitej

Tomasz Kempa
za darmo
PROMOCJA
Książka
Historia

Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia

Kazimierz Maliszewski
od 6,92 zł
Książka Oprawa twarda
Historia nowożytna

Nicolaus Copernicus versus Thomas Gresham. Dispute over the authorship of the law of inferior money

Mirosław Bochenek
74,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Salony, "salonierki", polityka. Studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku

Dorota Wiśniewska
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Źródła do dziejów Żmudzi (1522–1648)

Tomasz Kempa
od 6,92 zł
Książka
Historia

Contemporary thought in the field of history: ethnographic notes

Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka Oprawa twarda
Historia nowożytna

Nicolaus Copernicus. Part one: Studies on Copernicus’s works and biographical materials by Ludwik Antoni Birkenmajer

André Goddu
132,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia nowożytna

De revolutionibus orbium coelestium

Mikołaj Kopernik
420,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Życie po życiu. Osiemnastowieczne kręgi pamięci

Stanisław Roszak, Agnieszka Wieczorek
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Doskonalsze niebo. Jak Kopernik zrewolucjonizował wszechświat

Dava Sobel
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Janusz Małłek
od 60,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Nicolaus Copernicus. Sozialmilieu, Herkunft und Jugend

Krzysztof Mikulski
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Mikołaj Kopernik. Czasy studenckie. Kraków, Bolonia, Rzym, Padwa i Ferrara (1491–1503). Miejsca – ludzie – książki

Marian Chachaj
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

The system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries

Hadrian Ciechanowski
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Guwerner – preceptor – nauczyciel. Szkice z historii edukacji w Polsce i Europie Zachodniej (XVII–XIX w.)

Agnieszka Jakuboszczak, Adam Kucharski, Agnieszka Wieczorek
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Nicolaus Copernicus. Social milieu, background, and youth

Krzysztof Mikulski
od 6,92 zł
Książka
Historia

Bariery – możliwości – wyzwania. Środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów

Rafał Kleśta-Nawrocki, Piotr Oliński, Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Per aspera ad astra. Listy Leona Cienkowskiego (1822–1887)

Lubow Żwanko, Dmytro Kibkało
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

„Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach…” Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego

Jan J. Błoński
od 6,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne w XIX i XX wieku. Różne perspektywy badawcze

Magdalena Niedzielska, Ilona Zaleska
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku

Łukasz Wróbel
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Księstwo pruskie w XVI wieku. Ustawa o rządzie z 1542 roku

Janusz Małłek
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku

Kamil Frejlich
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem. Dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596–1772

Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
od 4,92 zł
Książka
Historia

The ethnography of historiography developed in the Polish People’s Republic: a historiographic and methodological case study of Karol Górski

Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Wolni i zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego

Agata Błoch
od 6,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku

Tomasz Kempa
od 4,92 zł
Książka
Historia

Historia to (nie) fraszka. Studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin

Michał Targowski, Agnieszka Zielińska
od 4,92 zł
Książka
Historia

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

Jarosław Kłaczkow
od 59,00 zł
Książka
Historia

Scientia magnam laetitiam parat. Studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu

Adam Kucharski, Agnieszka Laddach, Wojciech Piasek
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

„Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą”. Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771–1788

Krzysztof Syta
od 4,92 zł
Książka
Historia

Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki. Band 3

Renata Skowrońska, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker
od 36,00 zł
Książka
Historia

Interpretacje przyrody w przeszłości

Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Radosław Piętka
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii. Informacje etnograficzne, diagnozy i wielkie kwestie

Wojciech Piasek
32,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu

Agnieszka Pawłowska-Kubik
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku

Karol Żojdź
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku – wybór tekstów źródłowych

Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska, - oprac.
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Opera Selecta, t. V: Polska w Europie nowożytnej. Studia i szkice

Janusz Małłek
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego

Arkadiusz Czwołek
od 76,00 zł
Książka
Historia

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

Kazimierz Pospieszny
od 4,92 zł
Książka
Historia

Polacy w dziejach Peru. Los polacos en la historia del Peru

Stanisław Rakowicz
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Marcin Luter 1517–2017

Krzysztof Obremski
od 4,92 zł
Książka
Historia

Historia Norwegii (do roku 1814)

Janusz Małłek
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika

Teresa Borawska, Henryk Rietz
od 4,92 zł
Książka
Historia

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Piotr Oliński, Wojciech Piasek
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Radosław Bugowski
od 38,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 46(3)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 45(2)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Anna Grześkowiak-Krwawicz
od 54,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939

Leon Mitkiewicz
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 44(1)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 43(4)/2017

Krzysztof Mikulski
od 23,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 42(3)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 36(1)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 41(2)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 40(1)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 39(4)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 38(3)/2016

Krzysztof Mikulski
od 20,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 8/2017

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia nowożytna

W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu

Szczepan Wierzchosławski, Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Michał Tymowski
od 32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Joanna M. Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska
149,00 zł
Książka
Historia

Rodzinne drogi

Jerzy Żenkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Historia

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Opera Selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.)

Janusz Małłek
70,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Kazimierz Maliszewski, Adam Kucharski
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 7/2016

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Maryna Mniszchówna

Aleksander Hirschberg
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Agata Lubowicka
od 36,00 zł
Książka
Historia

Od XVI do XX wieku. Studia historyczne i historycznoprawne

Stanisław Salmonowicz
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)

Maciej Mycielski
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Naród bez państwa na drogach do nowoczesności. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Szczepana Wierzchosławskiego

Magdalena Niedzielska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej

Jerzy Wojtowicz
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich

Aleksander Smoliński
26,00 zł
Książka
Historia

Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

Jan Pisuliński
od 48,00 zł
Książka
Historia

Zdobywcy północnego Atlantyku

Przemysław Urbańczyk
od 39,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 37(2)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku

Julia Możdżeń
52,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Janusz Małłek
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dymitr Samozwaniec

Aleksander Hirschberg
32,00 zł
Książka
Historia

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423

Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda
od 4,92 zł
Książka
Historia

Wydział Nauk Historycznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan
od 4,92 zł
Książka
Historia nowożytna

Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku

Tomasz Kempa
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 6/2015

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 35(4)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego

Małgorzata Strzelecka
od 50,00 zł
Książka
Historia

Opera Selecta, t. III: Scandinavica

Janusz Małłek
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 34(3)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Modernizacja - polskość - trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku

Szczepan Wierzchosławski
od 42,00 zł
Książka
Historia

Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. Band 2

Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker
od 24,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 33(2)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Klęska na dachu świata. Armia indyjska w wojnie granicznej z Chinami w 1962 roku

Krzysztof Kubiak, Łukasz Mamert Nadolski
od 38,00 zł
Książka
Historia

Kuba Rozpruwacz i inni

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
od 42,00 zł
Książka
Historia

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 38,00 zł
Książka
Historia

Staropolska kultura śmiechu. Ludzie - teksty - konteksty

Jarosław Porazinski
od 36,00 zł
Książka
Historia

Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a

Jakub Muchowski
od 27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek
42,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 32(1)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Rządzący i rządzeni. Opozycja polityczna w prowincji pruskiej w latach 1848-1862

Magdalena Niedzielska
od 54,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 31(4)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968

Magda Gawinecka-Woźniak
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Listy z Królewca

Jan Święcicki
32,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 30(3)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość

Krzysztof Mikulski
od 6,92 zł
Książka
Historia

Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze

Jan Swianiewicz
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Tatarzy krymscy - Tatarzy polsko-litewscy

Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz
180,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu

Janusz Małłek
od 6,92 zł
Książka
Historia

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 32,00 zł
Książka
Historia

Pałace-instytucje dziewiętnastowiecznego Wrocławia. Znak patronatu obywatelskiego

Bożena Grzegorczyk
od 50,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Leszek Żyliński
44,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 29(2)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Trzy misje. Rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczypospolitą a Moskwą w latach 1613-1615

Wojciech Polak
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 7

Krzysztof Mikulski
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 6

Krzysztof Mikulski
35,00 zł
Książka
Historia

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Piotr Birecki
od 78,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 4/2013

Waldemar Rezmer
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 28(1)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 27(4)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku

Adam Kucharski
od 64,00 zł
Książka
Historia

Klasztor dominikański w Toruniu. W 750. rocznicę fundacji

Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Juliusz Raczkowski
od 36,00 zł
Książka
Historia

Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert). Band 1

Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki
od 36,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 26(3)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2 (2010)

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludmiła Roszko (1913-2000). Wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin

Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Wojciech Wysota
24,00 zł
Książka
Historia

Odnowienie doktoratów Profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego

Wiesław Sieradzan
od 24,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 25(2)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 20(1)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 21(2)2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 23(4)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 22(3)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 16(1)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 19(4)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 17(2)/2011. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 18(3)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 3/2012

Waldemar Rezmer
od 30,00 zł
Książka
Historia

Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Ancient pottery and glass from the collection of the University Museum in Toruń

Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Sławomir Majoch, Magdalena Olszta-Bloch
od 68,00 zł
Książka
Historia

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Iwona Imańska
od 58,00 zł
Książka
Historia

Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku. Źródła stylu

Anna Błażejewska
od 88,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Jakub de Molay. Zmierzch templariuszy

Alain Demurger
48,00 zł
Książka
Historia

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Krzysztof Lewalski
od 46,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 24(1)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Opera Selecta, t. II: Poland, Prussia in the Baltic area from the sixteenth to the eighteenth century

Janusz Małłek
od 76,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 6

Karol Kłodziński, Piotr Łabędź, Marcin Sumowski
20,00 zł
Książka
Historia

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki
od 98,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Narracja sterowana. Wizerunek Polski we współczesnym niemieckim dyskursie prasowym (2004-2010)

Piotr Zariczny
72,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik i jego czasy

zbiorowa praca
od 6,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia

Edward Szczepanik
80,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych

Dorota Degen, Marcin Żynda
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Generał brygady dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

Mieczysław Bielski
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Formowanie, szlak bojowy, internowanie. 1920-1924

Emilian Wiszka
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Od armii komputowej do narodowej, t. IV

Waldemar Rezmer
82,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych

Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda
56,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku

Leszek Żyliński
48,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Władysława Szulakiewicz
44,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów

Cezary Kardasz, Julia Możdżeń, Magdalena Spychaj
30,00 zł
Książka Oprawa miękka
Historia

Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich

Anna Tarnowska
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludwik Kolankowski 1882-1956. Zapiski pamiętnikarskie

Ludwik Kolankowski
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

Zenon Hubert Nowak
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy

Waldemar Chorążyczewski, Janusz Tandecki
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Wojciech Szramowski
30,00 zł
Książka Oprawa miękka
Historia

Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939

Bolesław Sprengel
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011: Quellen Kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und Aktuellle EDV-Projekte

Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker
28,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Kirche und Geistlichkeit im Mittelalter. Polen und der Deutsche Orden in Preussen

Andrzej Radzimiński
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich

Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego

Stanisław Alexandrowicz
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Jerzy Karol Kalinowski
52,00 zł
Książka
Historia

Archaelogia Historica Polona, t. 19

Jadwiga Chudziakowa
od 72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687)

Karol Radziwiłł
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010

Mirosław Adam Supruniuk, Anna Supruniuk
90,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Opera Selecta, t. I: Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Perspektiven

Janusz Małłek
78,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939

Józef Dębiński
80,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Radosław Bugowski
22,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 14/2010

Krzysztof Mikulski
32,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów

Małgorzata Zamojska, Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

"Patrioci" i "ludzie innego rodzaju". Szkockie spory o unię 1707 roku

Paweł Hanczewski
52,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 1/2009

Waldemar Rezmer
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski
40,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Dorota Degen, Jacek Gzella
od 76,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Marcin Czyżniewski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński
od 38,50 zł
Książka
Historia nowożytna

Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Bogusław Dygdała
od 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Paweł Jeziorski
35,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Jahnke Carsten, Roman Czaja
od 49,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 12/2009

Krzysztof Mikulski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Lustracja województw Prus Królewskich T. 2: województwo chełmińskie, cz. 2: ziemia chełmińska

Jerzy Dygdała
24,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 11/2008

Krzysztof Mikulski
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Zarys dziejów katolicyzmu polskiego

60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Die Residenzen der Preussischen Bischöfe bis 1525

Marc Jarzebowski
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)

Anna Ziemlewska
30,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 10/2008

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe

Agnieszka Marchwińska
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk

Piotr Oliński
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817, cz. 2: 1718-1817

Janusz Tandecki, Zenon Hubert Nowak
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w starym mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku

Andrzej Mycio
20,00 zł
Książka
Historia nowożytna

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
od 157,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920

Krystyna Podlaszewska
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem

Bogusław Dybaś
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Antologia polskiej myśli politycznej okresu przedrozbiorowego

Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku

Stanisław Roszak
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914

Marek Chamot
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot
45,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 9/2007

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 6/2005

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 5/2004

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 4/2003

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 2/2002

Krzysztof Mikulski
28,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 1/2001

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920 i pozostałe po niej akta

Wiesława Kwiatkowska
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Autobiografia naukowa

15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793

Jerzy Dygdała
22,00 zł 15,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Prusy Królewskie w XVII -XVIII wieku. Studia z dziejów kultury

Stanisław Salmonowicz
12,00 zł 8,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Neighborhood dilemmas. The Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula river in the 19th and 20th century. A

Mieczysław Wojciechowski, Jan Sziling
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku

Waldemar Chorążyczewski, Stanisław Roszak
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Studia Historico-Archivistica

Andrzej Tomczak
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Dorota Michaluk
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część II: 1454-1650

Krzysztof Mikulski
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Z wieku Oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku

Stanisław Salmonowicz
11,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia

Ryszard Michalski
9,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, public

Wojciech Jasiakiewicz
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia

W. Mincer
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Prusy-Polska-Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych

Janusz Tandecki, Andrzej Radzimiński
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Prusy-Polska-Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych

Janusz Tandecki, Andrzej Radzimiński
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Karol Górski. Człowiek i uczony, cz. 1

Z.H. Nowak
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Was heißt liberal? Opozycja polityczna w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku (do 1847 r.). Program i działalność

Magdalena Niedzielska
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit

Stefan Kwiatkowski, Janusz Małłek
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów watykańskich

Tymon Tytus Chmielecki
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 5 - Dążenie do niepodległości Polski a ocena rządów zaborczych w XIX wieku

Sławomir Kalembka
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817, cz. 1: 1600-1717

Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Polen in 17. und 18. Jahrhundert. Abhandlungen und Aufsätze

Stanisław Salmonowicz
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studia historycznoprawne

Stanisław Salmonowicz
6,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. II. (lipiec 1528 - październik 1530) / Protokolle des Landtags von Königlich

Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich 1454-1772

Zbigniew Naworski
45,00 zł 31,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo -społeczeństwo - kultura

Dariusz Makiłła, Bogusław Dybaś
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Od armii komputowej do narodowej, t. II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku

Aleksander Smoliński, Maciej Krotofil
79,00 zł 55,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617-1717 (z dziejów instytucji stanowej)

Bogusław Dybaś
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617-1717 (z dziejów instytucji stanowej)

Bogusław Dybaś
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Das Domkapitel von Samland (1285-1525)

Radosław Biskup
102,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo czy wspólnota? Zbiór studiów

Tomasz Kempa, Paweł Hanczewski, Bogusław Dybaś
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku

Jacek Wijaczka
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Waldemar Chorążyczewski
42,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku

Jacek Wijaczka
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym

Janusz Tandecki, Waldemar Chorążyczewski
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne Torunia w 1. połowie XIX wieku

Agnieszka Zielińska-Nowicka
26,00 zł 18,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku

Jarosław Dumanowski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludwik Kolankowski 1882-1956. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Wiesław Sieradzan
13,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, editorische Methoden

Janusz Tandecki, Matthias Thumser
42,00 zł 29,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Faculty of Historical Sciences

4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus
212,00 zł 148,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Kurzer Abriss der Deutschen Geschichte bis 1945 fur Germanistik-Studenten

Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 3

Krzysztof Mikulski
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 2

Krzysztof Mikulski
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Jan Sobczyk, Leszek Kuk, Norbert Kasparek, Zbigniew Karpus
106,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską

Jerzy Żenkiewicz
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2005). Wybrane problemy

Jan Sziling
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Historia Pomorza. T. IV (1850-1918). Cz. II: Polityka i kultura

Stanisław Salmonowicz
80,00 zł 56,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.