• Home
  • Pedagogika
  • Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej

Ewa Przybylska (red.)

Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1342-4
Publication year:
2001
Pages number:
436
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka

Ewa Przybylska (red.)

Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej

Kategoria produktu:

"Z biografii i osiągnięć naukowych Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej" (opracowanie: EWA PRZYBYLSKA, DARIUSZ JACH); 
"Bibliografia prac prof. zw. dr hab. Eugenii Anny Wesołowskiej" (opracowanie: EWA PRZYBYLSKA, DARIUSZ JACH); 
TADEUSZ ALEKSANDER - "Ewolucja nazewnictwa oświaty dorosłych i trendy w tworzeniu jej teoretycznych podstaw"; 
JERZY BAGROWICZ - "Religijne kształcenie dorosłych w Kościele katolickim - zarys zagadnienia"; 
WITOLD WOJDYŁO - "Wychowanie jako element składowy doktryny narodowej1918 - 1926"; 
AGNIESZKA STOPIŃSKA-PAJĄK - "Koncepcja kreatywnego wychowania dorosłych Kazimierza Korniłowicza (1892 - 1939)"; 
KAZIMIERZ WENTA - "Moja droga do andragogiki"; 
ELŻBIETA DUBAS - "Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej"; 
ALICJA KARGULOWA - "Wspólny przedmiot badań andragogiki i poradoznawstwa: wspomaganie człowieka w rozwoju"; 
ROMAN SCHULZ - "O przydatności kategorii personalizacji dla andragogiki"; 
JÓZEF KARGUL - "Stosunki interpersonalne jako "przedmiot" i "obszar" edukacji"; 
HENRYK DEPTA - "Prawda wyobraźni"; 
OLGA CZERNIAWSKA - "Społeczno-edukacyjne funkcje muzeum"; 
ALEKSANDER NALASKOWSKI - "Ideologiczny gen oceny szkoły"; 
RYSZARD BOROWICZ - "Nierówności w wykształceniu dorosłych Polaków"; 
FRANCISZEK ANTONI MAREK - "Żale Sarmaty nad upadkiem polskiej nauki i oświaty"; 
DARIUSZ JACH - "Potrzeby edukacyjne mieszkańców wsi"; 
EWA PRZYBYLSKA - "Animacja środowisk lokalnych warunkiem rozwoju społeczeństwa wiedzy"; 
BARBARA JURAŚ-KRAWCZYK - "Praca w życiu współczesnego człowieka - wybrane zagadnienia"; 
RENATA GÓRALSKA - "Jaka przyszłość? Szanse i perspektywy życiowe studentów"; 
ELEONORA SAPIA-DREWNIAK - "Znaczenie szkół przywięziennych w procesie resocjalizacji skazanych"; 
ANDRZEJ PIECZYWOK - "Akredytacja czynnikiem efektywnego rozwoju uczelni wyższych"; 
JAN SARAN - "Student zaoczny w kształceniu licencjackim - próba identyfikacji dążeń i wartości"; 
KRZYSZTOF KLIMEK - "Andragogiczne aspekty edukacji w wojsku"; 
JÓZEF PÓŁTURZYCKI - "Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych w świetle postanowień Raportu Delorsa oraz wskazań nowoczesnej teorii kształcenia ustawicznego"; 
MIECZYSŁAW MALEWSKI - "Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi"; 
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI - "Oświata dorosłych w reformowanej szkole u progu XXI wieku"; 
TOMASZ BIERNAT - "Środowisko niewidzialne człowieka i jego przemiany"; 
BOLESŁAWA JAWORSKA - "Zakres działań specjalistów edukacji dorosłych jako warunek organizacji kształcenia"; 
MAŁGORZATA CAGKOWSKA - "Instytucjonalne i personalne zależności zmiany jakości (w) edukacji. Motywacja osiągnięć nauczycieli wobec typów kultury organizacyjnej szkoły"; 
ELŻBIETA WIECZÓR - "Kompetencje nauczycieli w obliczu reformy oświaty"; 
DANUTA KOWALCZYK - "Kontakty uczniów z mediami w opinii nauczycieli";
MARIAN BYBLUK - "Dzieci Rosji i Ukrainy w warunkach okresu przejściowego"; 
TATIANA W. SZADRINA - "Poszukiwania nowych form pedagogicznego kształcenia na Syberii"; 
TERESA G. BRAŻE - "Kształcenie nauczycieli - metodycy w rosyjskim systemie edukacji ustawicznej"; 
RENATA RUNIEWICZ - "Edukacja dorosłych w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)"; 
WILTRUD GIESEKE - "O demokracji i hierarchii w podziale pracy - albo: specyficzny dla płci podział pracy, jak daleko oko sięga?!"; 
MICHAEL SAMLOWSKI - "Europejski Związek Edukacji Dorosłych platformą dla przyszłości"; 
NORBERT F. B. GREGER - "Zawodowe kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej"; 
HANNA SOLARCZYK - "Pięć dróg do edukacji dorosłych"; 
MAŁGORZATA DZIĘGIELEWSKA - "Ludzie starsi jako użytkownicy Internetu w Stanach Zjednoczonych"; 
ALINA MATLAKIEWICZ - "Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90. - przemiany i tendencje rozwojowe".

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum