• Home
  • Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Rafał Haffer

Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1596-6
Publication year:
2003
Pages number:
291
Nr wydania:
2
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

miękka

Rafał Haffer

Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Spis treści
Wstęp; Rozdział I. Przewaga konkurencyjna i instrumenty służące jej osiąganiu: * Ogólny model osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu na rynku * Cele strategiczne współczesnych przedsiębiorstw * Rynek jako miejsce realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw * Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw * Istota przewagi konkurencyjnej w kontekście modelu osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu rynkowego * Podejście pozycyjne i zasobowe do przewagi konkurencyjnej * Synteza podejść pozycyjnego i zasobowego do przewagi konkurencyjnej * Parametry przewagi konkurencyjnej * Strategie osiągania przewag konkurencyjnych * Istota strategii przedsiębiorstwa * Strategie na poziomie korporacji (corporate level strategies) * Strategie na poziomie przedsiębiorstwa (business level strategies) * Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych * Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości * Pojęcie i istota wartości dla klienta * Pojęcie i istota jakości produktu i jakości totalnej; Rozdział II. Źródła i mierniki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw: Zróżnicowanie teoretycznych podejść do źródeł przewag konkurencyjnych * Źródła postrzeganej przewagi konkurencyjnej * Zasobowe źródła przewagi konkurencyjnej * Źródła przewag konkurencyjnych a stosowane strategie osiągania przewag konkurencyjnych * Strategiczne zasoby przedsiębiorstw * Sfery zasobów przedsiębiorstw * Trwałość przewagi konkurencyjnej * Mechanizm osiągania przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa * Mierniki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw; Rozdział III. Systemy zarządzania jakością jako źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw: Geneza i rozwój systemów zarządzania jakością * Tradycyjne systemy zarządzania jakością * Systemy zarządzania jakością według norm ISO * Rodzina norm ISO serii 9000 * Elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 * Dokumentacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 oraz normami branżowymi * Ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 * Standard ISO serii 9000 - wersja 2000 * System zarządzania środowiskowego zgodny z normami ISO serii 14000 * Systemy kompleksowego zarządzania jakością * Cechy kompleksowych systemów zarządzania jakością * Systemy ISO i TQM a przewaga konkurencyjna; Rozdział IV. Zastosowane metody badań i charakterystyka próby badawcze: Metodyka i procedura badań empirycznych * Budowa kwestionariuszy ankiet i wywiadu * Metoda ekspertów * Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw; Rozdział V. Miejsce i rola sfery zarządzania jakością w kreowaniu instrumentów osiągania przewag konkurencyjnych badanych przedsiębiorstw: Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw i ich głównych konkurentów * Skuteczność stosowanych instrumentów konkurowania * Wpływ sfer funkcjonalno-zasobowych przedsiębiorstw na zdolność kreowania instrumentów konkurowania * Ocena ważności sfer funkcjonalno-zasobowych dla kreowania instrumentów konkurowania uwzględniająca zróżnicowanie przedsiębiorstw * Rola sfery zarządzania jakością w kreowaniu instrumentów konkurowania przedsiębiorstw; Rozdział VI. Wpływ cech systemów zarządzania jakością na osiągane przewagi konkurencyjne badanych przedsiębiorstw: 6.1. Systemy zarządzania jakością stosowane przez przedsiębiorstwa * Stosowane systemy zarządzania jakością a osiągane przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw * Wewnętrzne i zewnętrzne efekty wprowadzania systemów zarządzania jakością * Cechy systemów zarządzania jakością stosowanych przez przedsiębiorstwa * Związki korelacyjne cech systemów zarządzania jakością z uzyskiwanymi przewagami konkurencyjnymi przedsiębiorstw * Kluczowe cechy systemów zarządzania jakością przedsiębiorstw; Rozdział VII. Podstawy i warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw: Poziom zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach * Zakres możliwości imitowania kompleksowych systemów zarządzania jakością * Ogólny model budowy systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach * Wewnętrzne warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach * Zewnętrzne warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach; Zakończenie; Spis tabel; Spis rysunków; Literatura

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum