SKIP_TO

Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

autorzy: Rafał Haffer
Rok wydania:2003 Nr wydania:2 Liczba stron:291 ISBN:83-231-1596-6
OPIS

Spis treści
Wstęp; Rozdział I. Przewaga konkurencyjna i instrumenty służące jej osiąganiu: * Ogólny model osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu na rynku * Cele strategiczne współczesnych przedsiębiorstw * Rynek jako miejsce realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw * Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw * Istota przewagi konkurencyjnej w kontekście modelu osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu rynkowego * Podejście pozycyjne i zasobowe do przewagi konkurencyjnej * Synteza podejść pozycyjnego i zasobowego do przewagi konkurencyjnej * Parametry przewagi konkurencyjnej * Strategie osiągania przewag konkurencyjnych * Istota strategii przedsiębiorstwa * Strategie na poziomie korporacji (corporate level strategies) * Strategie na poziomie przedsiębiorstwa (business level strategies) * Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych * Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości * Pojęcie i istota wartości dla klienta * Pojęcie i istota jakości produktu i jakości totalnej; Rozdział II. Źródła i mierniki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw: Zróżnicowanie teoretycznych podejść do źródeł przewag konkurencyjnych * Źródła postrzeganej przewagi konkurencyjnej * Zasobowe źródła przewagi konkurencyjnej * Źródła przewag konkurencyjnych a stosowane strategie osiągania przewag konkurencyjnych * Strategiczne zasoby przedsiębiorstw * Sfery zasobów przedsiębiorstw * Trwałość przewagi konkurencyjnej * Mechanizm osiągania przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa * Mierniki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw; Rozdział III. Systemy zarządzania jakością jako źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw: Geneza i rozwój systemów zarządzania jakością * Tradycyjne systemy zarządzania jakością * Systemy zarządzania jakością według norm ISO * Rodzina norm ISO serii 9000 * Elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 * Dokumentacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 oraz normami branżowymi * Ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 * Standard ISO serii 9000 - wersja 2000 * System zarządzania środowiskowego zgodny z normami ISO serii 14000 * Systemy kompleksowego zarządzania jakością * Cechy kompleksowych systemów zarządzania jakością * Systemy ISO i TQM a przewaga konkurencyjna; Rozdział IV. Zastosowane metody badań i charakterystyka próby badawcze: Metodyka i procedura badań empirycznych * Budowa kwestionariuszy ankiet i wywiadu * Metoda ekspertów * Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw; Rozdział V. Miejsce i rola sfery zarządzania jakością w kreowaniu instrumentów osiągania przewag konkurencyjnych badanych przedsiębiorstw: Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw i ich głównych konkurentów * Skuteczność stosowanych instrumentów konkurowania * Wpływ sfer funkcjonalno-zasobowych przedsiębiorstw na zdolność kreowania instrumentów konkurowania * Ocena ważności sfer funkcjonalno-zasobowych dla kreowania instrumentów konkurowania uwzględniająca zróżnicowanie przedsiębiorstw * Rola sfery zarządzania jakością w kreowaniu instrumentów konkurowania przedsiębiorstw; Rozdział VI. Wpływ cech systemów zarządzania jakością na osiągane przewagi konkurencyjne badanych przedsiębiorstw: 6.1. Systemy zarządzania jakością stosowane przez przedsiębiorstwa * Stosowane systemy zarządzania jakością a osiągane przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw * Wewnętrzne i zewnętrzne efekty wprowadzania systemów zarządzania jakością * Cechy systemów zarządzania jakością stosowanych przez przedsiębiorstwa * Związki korelacyjne cech systemów zarządzania jakością z uzyskiwanymi przewagami konkurencyjnymi przedsiębiorstw * Kluczowe cechy systemów zarządzania jakością przedsiębiorstw; Rozdział VII. Podstawy i warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw: Poziom zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach * Zakres możliwości imitowania kompleksowych systemów zarządzania jakością * Ogólny model budowy systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach * Wewnętrzne warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach * Zewnętrzne warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach; Zakończenie; Spis tabel; Spis rysunków; Literatura

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.