• Home
  • Historia nowożytna
  • Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Dorota Michaluk

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1248-7
Publication year:
2002
Pages number:
220
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Dorota Michaluk

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Kategoria produktu:

Podlasie, region historyczny położony w północno-wschodniej Polsce i zachodniej Białorusi, jest ciągle słabo poznany przez historyków. Dotyczy to zarówno nowożytnego województwa podlaskiego włączonego w 1569 roku do Korony, jak i jego części wyodrębnionej w osobne województwo brzeskie w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jedną z części koronnego Podlasia była ziemia mielnicka leżąca w malowniczej dolinie Bugu. O formowaniu się jej terytorium w XVI-XVII wieku, osadnictwie, własności ziemskiej i podziałach kościelnych traktuje niniejsza praca.
Autorka książki, dr Dorota Michaluk, jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się historią polityczną i społeczną Litwy i Białorusi w XVI -XX wieku.

Spis treści

Środowisko geograficzne ziemi mielnickiej (Rzeźba terenu *Krainy geograficzne *Krajobraz naturalny *Gleby *Klimat *Sieć wodna *Zalesienie)
Kształtowanie się terytorium ziemi mielnickiej
Rozwój osadnictwa wiejskiego i sieć miejska w ziemi mielnickiej (Osadnictwo wiejskie *Sieć miejska)
Rozwój własności ziemskiej w ziemi mielnickiej (Własność królewska *Własność szlachecka *Własność kościelna i cerkiewna)
Organizacja terytorialna Kościoła łacińskiego i Kościoła wschodniego (Kościół rzymskokatolicki *Kościół prawosławny i Kościół unicki)
Załączniki (Wykaz osad w ziemi mielnickiej w pierwszej połowie XVI wieku *Wykaz osad w ziemi mielnickiej w 1580 roku *Posesjonaci w ziemi mielnickiej w 1580 roku *Wykaz miejscowości w ziemi mielnickiej w 1674 roku *Posesjonaci w ziemi mielnickiej w 1674 roku *Struktura własności w ziemi mielnickiej w pierwszej połowie XVI wieku, w 1580 roku i w 1674 roku)

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum