Aleksander Smoliński

Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1542-7
Publication year:
2003
Pages number:
256
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński

Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921

Kategoria produktu:

Ze wstępu
Autorzy podjęli się trudu opisu stanu organizacyjnego, etapów rozwoju i wartości bojowej: kawalerii Ukraińskiej Armii Halickiej, dalej - największej strategicznej formacji jazdy Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, a mianowicie I Armii Konnej Siemiona Budionnego, następnie kawalerii Republiki Litewskiej, wreszcie konnicy kozackiej i ukraińskiej walczącej po polskiej stronie w decydujących miesiącach wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920.

Prezentowane w niniejszym tomie studia są efektem żmudnej kwerendy archiwalnej prowadzonej w latach 1998-2001 w archiwach rosyjskich, ukraińskich, litewskich oraz polskich w ramach realizacji finansowanego przez KBN projektu zatytułowanego "Jazda przeciwników Wojska Polskiego w okresie walk o granice Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1921". Uzyskane w ten sposób informacje uzupełnione zostały o ustalenia obszernej literatury przedmiotu. W rezultacie w wielu przypadkach obraz stanu organizacyjnego kawalerii naszych przeciwników i sojuszników z lat 1918-1921 znacznie różni się od tego, co w tej kwestii pisano do tej pory zarówno w historiografii polskiej, jak i obcej lub też w istotny sposób poszerza i uzupełnia naszą dotychczasową wiedzę na ten temat.

Autorzy mają nadzieję, iż wyniki ich badań przyczynią się do wzbogacenia dorobku polskiej historiografii zajmującej się okresem walk o niepodległość i granice w latach 1918-1921, a także przybliżą moment powstania pełniejszej i rzetelniejszej oceny przebiegu oraz ostatecznych efektów walk toczonych wówczas przez bronie główne Wojska Polskiego z najważniejszymi przeciwnikami Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo zaś uściślą wiele opinii oraz uzupełnią w znacznym stopniu naszą wiedzę na temat udziału w tych wydarzeniach ówczesnych sojuszników Wojska Polskiego.

ALEKSANDER SMOLIŃSKI - Wstęp
ALEKSANDER SMOLIŃSKI - Zarys organizacji I Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919-1923)
WALDEMAR REZMER - Kawaleria litewska 1918-1921
MACIEJ KROTOFIL - Kawaleria Ukraińskiej Armii Halickiej 1918-1920
ZBIGNIEW KARPUS - Oddziały kozackie formowane w Polsce (czerwiec-listopad 1920 r.) i ich udział w wojnie polsko-sowieckiej
Wykaz skrótów
Indeks osobowy
Indeks geograficzny

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum