Halina Robótka

Wprowadzenie do archiwistyki

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1550-8
Publication year:
2003
Pages number:
160
Nr wydania:
2
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

Miękka

Halina Robótka

Wprowadzenie do archiwistyki

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Archiwistyka polska od kilkudziesięciu lat rozwija się bardzo dynamicznie: rozszerza zakres badań, powiększa publikowany dorobek. Od kilkudziesięciu też lat wzrasta zainteresowanie uniwersyteckim kształceniem archiwistów, wskutek czego powodzeniem cieszą się specjalności archiwalne na uniwersytetach polskich. Studenci pierwszych lat wszystkich kierunków zwykle w ramach specjalnych zajęć wstępnych zapoznają się z podstawami dyscypliny, którą studiują. W podobnej sytuacji są studenci archiwistyki. Przedmiot ,,Wstęp do badań archiwistycznych", który znalazł się w większości programów studiów tej specjalizacji, ma za zadanie wyposażenie studenta w kompendium wiedzy z zakresu archiwistyki, ułatwiające zrozumienie przedmiotów wykładanych na wyższych latach studiów. Przedmiot ten nie doczekał się dotąd osobnego opracowania w postaci podręcznika czy chociażby skryptu. Niniejsza publikacja stawia sobie za cel wypełnienie tej luki. Ma także informować kandydatów o podstawowym zakresie wiedzy zdobywanej na studiach i, być może, ułatwiać podejmowanie decyzji o wyborze kierunku studiów.
Książka jest adresowana do kilku grup czytelników. Na pierwszym miejscu są studenci specjalności archiwistycznych, zarówno ci, którym nie wystarczają zajęcia wstępne prowadzone w niewielkim wymiarze godzinowym i obierają własną drogę poszerzania wiedzy, jak i ci, którzy studiują systemem indywidualnym i sami muszą przygotowywać się do zajęć i egzaminów. Dla studentów studiów zaocznych, którzy zmniejszoną liczbę zajęć dydaktycznych muszą rekompensować pracą własną. Wprowadzenie ma być rodzajem przewodnika w ,,wędrówkach" archiwalnych. Drugą grupą adresatów są nauczyciele akademiccy, którym niniejsze opracowanie może ułatwić realizację procesu dydaktycznego. Mam nadzieję, że do skryptu sięgać będą również absolwenci archiwistyki rozwijający badania i zainteresowania własne, jak też grupa czynnych zawodowo archiwistów-praktyków. Publikacja jest wreszcie adresowana do maturzystów, którzy stają przed wyborem przyszłego kierunku studiów - ich zwłaszcza mogą zainteresować załączone programy studiów archiwistycznych w Polsce i, dla porównania, w bardziej znanych zagranicznych szkołach archiwalnych(...)

 

Spis treści
Rota archiwisty
Organizacja kształcenia archiwistów (Kształcenie archiwistów w Polsce *Programy studiów archiwistycznych w Polsce *Kształcenie archiwistów w świecie *Programy kształcenia archiwistów w krajach europejskich)
Archiwistyka - zarys dziejów, przedmiot, zakres, podział (Zarys dziejów *Przedmiot i zakres problemowy archiwistyki *Podział archiwistyki)
Przegląd metod badawczych archiwistyki
Podstawowe słownictwo archiwalne
Rozwój archiwów, funkcje i organizacja (Powstanie i rozwój archiwów *Funkcje archiwum *Organizacja archiwum)
Literatura (Bibliografie *Słowniki archiwalne *Podręczniki archiwistyki *Czasopisma archiwalne i wydawnictwa seryjne *Przewodniki po zasobach archiwalnych *Słowniki biograficzne i encyklopedyczne *Zbiory przepisów archiwalnych *Wykazy archiwów *Inne wydawnictwa)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum