• Home
  • Literaturoznawstwo
  • "Tygodniowy serwis literacki koła pisarzy z Polski". "Tygodnik Polski" 1941-1947 (t. 23)

Rafał Moczkodan, Barbara Czarnecka (red.)

"Tygodniowy serwis literacki koła pisarzy z Polski". "Tygodnik Polski" 1941-1947 (t. 23)

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-2023-4
Publication year:
2006
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Archiwum Emigracji: Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej polskiej po 1939 roku
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Rafał Moczkodan, Barbara Czarnecka (red.)

"Tygodniowy serwis literacki koła pisarzy z Polski". "Tygodnik Polski" 1941-1947 (t. 23)

Kategoria produktu:

Od autorów
Emigracja niepodległościowa 1939-1989 zdobyła się na trud wydawania wielu pism społeczno-literackich, które w znaczącym stopniu kształtowały światopogląd i opinie polskich środowisk uchodźczych na przestrzeni tych pięćdziesięciu lat. Naturalnie różnorodność owego półwiecza, jego dynamiczność i zmienność powodowały i wymuszały konieczność zaspokajania odmiennych potrzeb, które z roku na rok ewoluowały wraz z zachodzącymi przemianami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi. Efektem tego było wyczerpywanie się pewnych formuł, w miejsce których powstawały nowe przynosząc ze sobą kolejne tytuły czy choćby mutacje już istniejących pism.

Na tym tle nowojorski "Tygodnik Polski" i jego wcześniejsze mutacje - "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" i "Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski" - jawi się jako zjawisko wysoce interesujące. Wydawany w trudnym czasie (pismo ukazywało się od listopada 1941 do czerwca 1947 roku) był dla środowisk polonijnych i emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim cennym źródłem informacji, wyrazicielem trosk i poglądów społeczności polskiej, a także - co szczególnie warte podkreślenia - opiniotwórczym medium odnoszącym się do aktualnej sytuacji polityczno-kulturalnej Ameryki, Europy i - choć rzadziej - pozostałych kontynentów.

Tymi faktami tłumaczyliśmy konieczność podjęcia badań nad tym pismem, które owocują poniższą bibliografią. Mamy nadzieję, że ułatwiając zapoznawanie się z zawartością kolejnych roczników poszczególnych mutacji pisma, stanie się ona narzędziem wykorzystywanym przy prowadzeniu dalszych badań czasopiśmiennictwa i literatury emigracyjnej.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum