SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska / Literaturoznawstwo

Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Nie zamknięty rozdział. Studia i szkice (t. 16)

Rok wydania:2003 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:134 ISBN:83-231-1539-7
OPIS

Od ponad pół wieku w stolicy Wielkiej Brytanii działa Fundacja i założony przy niej Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, które od momentu powstania pomagały pozostającym na obczyźnie Polakom w zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej. Na przestrzeni tego czasu w różnorodnych formach działalności, jakie podejmował i realizował londyński ośrodek, wzięły udział setki osób - po stronie organizatorów, a tysiące - po stronie uczestników i odbiorców. O skali i znaczeniu tych działań zaświadczyć mogą ci, którzy brali w nich udział, a pośrednio także kolejne roczniki pism wydawanych przez KOW i wreszcie ponad sześćset tytułów książek opublikowanych przez tę oficynę w ciągu tych pięćdziesięciu kilku lat.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczną potrzebę utrwalenia dziejów Veritasu, a Ośrodka Wydawniczego w szczególności, na piśmie. Choć wydaje się nam, że o znaczeniu działań podejmowanych przez londyńską placówkę nikogo nie trzeba przekonywać, a rozliczne publikacje za jej sprawą wydane dobitnie potwierdzają wagę i miejsce, jakie zajmowała ona w kształtowaniu obrazu powojennej emigracji w j ej wymiarze religijnym, kulturowym i narodowym, to jednak pojawiające się dotychczas nieliczne opracowania nie w pełni ukazują zakres i efekty kolejnych inicjatyw realizowanych przez Fundację i Katolicki Ośrodek Wydawniczy. Prezentowany zbiór studiów i szkiców też nie czyni tej potrzebie zadość, nie takie jednak zadanie przed nim postawiliśmy. Przystępując do prac nad przygotowaniem tego tomu zakładaliśmy, że stanie się on wyraźnym sygnałem, pierwszym krokiem na drodze do opracowania całościowej historii i wizerunku londyńskiego Veritasu, że być może skłoni on kolejnych badaczy polskiego życia na emigracji - w jego religijnym i literackim wymiarze - do podjęcia działań zmierzających do wypełnienia tej luki, jaką stanowią nadal nie opisane dzieje i dokonania tej uchodźczej placówki. W tym znaczeniu książka niniejsza jest owym - zaznaczonym w tytule - nie zamkniętym rozdziałem.

Od Redakcji

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.