SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Gra z czytelnikiem

autorzy: Rafał Moczkodan, Maria Jakitowicz redaktorzy: Maria Jakitowicz
Rok wydania:2001 Liczba stron:208 ISBN:83-231-1369-6
OPIS

Podstawowa relacja literackiej komunikacji (autor - dzieło - czytelnik) implikuje - zwłaszcza współcześnie - szczególny rodzaj interakcji pomiędzy twórcą dzieła a jego odbiorcami. Ten typ współdziałania określić można mianem "gry". Autor jest tu dysponentem reguł, dzieło zawiera rodzaj "zadania", czytelnik winien zadanie to rozwiązać. Tak, w dużym uproszczeniu, można by zarysować ten proces, który niekiedy określa się mianem "gry z czytelnikiem". Pytania o "grę z czytelnikiem" dotyczą sposobów jej prowadzenia, celów, jakie się dzięki niej osiąga, jej stosunku do zastanych konwencji literackich, także modyfikacji, które można przez jej użycie do systemu literackiego wprowadzić, wreszcie granic tego zjawiska i - co wydaje się najważniejsze - zasadności mówienia o nim w znaczeniu kategorii teoretycznoliterackiej.
Badacze, biorący udział w przedsięwzięciu, którego wynikiem jest powstanie niniejszego tomu, tropiąc strategie autorskie pojawiające się w różnorodnych tekstach na odmiennych płaszczyznach (od tytułu, przez formę, treść, aż do struktury dzieł), unikali przy tym pogłębionych rozważań teoretycznych. Wskazują jedynie kierunki dalszych badań, których potrzeba wydaje się być odczuwana w środowisku literaturoznawców.

 

Spis treści

Krzysztof Obremski, Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika
Andrzej Stoff, Źródłowe podstawy refleksji nad funkcjami literatury: poezja autotematyczna
Rafał Moczkodan, Gra z czytelnikiem według Stefana Themersona, czyli o lekturze Wykładu profesora Mmaa
Adrian Mianecki, Kto ,,gra z czytelnikiem"? O powieściach Macieja Słomczyńskiego
Violetta Wróblewska, Początek utworu jako element gry z czytelnikiem w baśniach literackich
Mirosław Strzyżewski, Adama Mickiewicza gra z zoilami warszawskimi (Wokół rozprawy O krytykach i recenzentach warszawskich)
Andrzej Baranow, Gra literacka jako element konstrukcyjny powieści Stanisława Przybyszewskiego Dzieci Szatana
Hanna Ratuszna, Gra, maska i konwencja w Snach Marii Dunin Karola Irzykowskiego
Barbara Czarnecka, Kiedy umarłeś? - czytając Piąty poemat Jerzego Pietrkiewicza
Mariusz Zawodniak, 89 wierszy Herberta - ostatnia gra z czytelnikiem
Waldemar Szyngwelski, Gra z ,,ewentualnym" czytelnikiem

 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.