SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin

autorzy: Maria Jakitowicz redaktorzy: Maria Jakitowicz
Rok wydania:2003 Nr wydania:1 Liczba stron:398 ISBN:83-231-1606-7
OPIS

70. rocznica urodzin prof. Jana Mirosława Kasjana, obchodzona w 2003 roku, stała się okazją do przypomnienia wszechstronnej twórczości Jubilata, uznanego badacza folkloru i literatury, tłumacza, a także poety. Przyjaciele, uczniowie, współpracownicy i sympatycy Profesora, zarówno z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i innych ośrodków akademickich w Polsce, w dowód szacunku i uznania postanowili ofiarować Profesorowi prace wyrastające z własnych pasji naukowych, niejednokrotnie jednak bliskich zainteresowaniom autora "Polskiej zagadki ludowej". W efekcie tego zbiorowego przedsięwzięcia powstała niniejsza książka zawierająca artykuły m.in. z zakresu folklorystyki, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Tom otwiera tekst prezentujący sylwetkę Jubilata w jego różnych przejawach działalności, natomiast zamyka zestawienie bibliograficzne obejmujące cały dorobek naukowy, translatorski i poetycki Profesora
wraz ze świadectwami (recenzjami i komentarzami) ich odbioru. Pozostałe prace zostały zamieszczone w dwóch tematycznych działach: W kręgu folkloru oraz W kręgu literatury i języka. Mamy nadzieję, że tak skomponowana całość będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla dostojnego Jubilata, jak i wszystkich miłośników literatury ustnej i pisanej.

Spis treści
Od redakcji; Maria Jakitowicz: Jan Mirosław Kasjan - portret twórcy; W kręgu folkloru: Teresa Dunin-Karwicka: Dziki bez w folklorze Europy ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańszczyzny; Michał Łesiów: Pieśni okołowielkanocne "hajiwki" przez Polaków kresowych śpiewane; Tadeusz Oracki: Augustyn Steffen (1901-1992) - folklorysta warmiński; Maria Szupryczyńska: Wigilia Bożego Narodzenia opolskiej tradycji; Aleksander Madyda: Stanisława Vincenza antropologia kultury huculskiej; Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Jechał Pan Jezus na osiołeczku. Analiza morfologiczna tekstu zamówienia; Ewa Ferfecka: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. O ludowej interpretacji trzeciego przykazania; Iwona Rzepnikowska: Bóg i diabeł w świecie wartości ludowej bajki magicznej; Violetta Wróblewska: Ludowe baśnie estońskie jako lektura dla dzieci; Beata Torbicka: Wierzenia ludowe w prozie Władysława Orkana; Agnieszka Osińska: Dumy ukraińskie i ich bohaterowie (komentarz do zbioru Jana Mirosława Kajana "Na ciche wody. Ludowy epos Ukrainy"); Luiza Dargiewicz: Zapomniane opowieści. O motywach legendowych w dziale "Kawały i anegdoty" polskiej systematyki prozy ludowej. W kręgu literatury i języka: Danuta Kowalewka: Listy Stanisława Doliwy Starzyńskiego. Epistolarny autoportret "polskiego Berangera"?; Sławomir Kalembka: Romantyk konsekwentny - Adam Mickiewicz w czas rewolucji europejskich lat 1848-1849; Janusz Skuczyński: Genezyjskie Dziady w " Królu-Duchu " Juliusza Słowackiego; Jolanta Ługowska: Sztuka opowiadania w baśniach poetyckich Aleksandra Puszkina; Eliza Małek: O dwóch takich, co chartom buty szyli.; Ewa Owczarz: Powieści ludowe J. I. Kraszewskiego jako cykl literacki; Hanna Ratuszna: Młodopolskie inicjacje. Miłość, śmierć i zło w "Il regno doloroso" Stanisława Przybyszewskiego; Maciej Wróblewski: Idea Międzymorza w twórczości Jerzego Stempowskiego; Paweł Tański: O poemacie " Na wsi" Mariana Czuchnowskiego; Rafał Moczkodan: Znaczenie i funkcje przedmiotów w " Grze " Jerzego Kosińskiego; Teresa Fridelówna: Geograficzny opis Polski i Litwy z 1772 r.; Krystyna Kallas: O neologizmach Juliana Tuwima derywowanych od podstawy ZIELE; Elżbieta Kruszyńska: O języku "Bajek i powiastek" Stanisława Jachowicza; Mirosław Strzyżewski: O związkach filozofii z literaturą. Casus Henryka Elzenberga; Krzysztof Ćwikliński: Helikopter i kultura masowa; Jerzy Smulski: "Odkłamanie" romantyzmu. Wokół V Zjazdu Naukowego Młodzieży Polonistycznej (Wrocław, 18-22 II 1951). Bibliografia: Bibliografia prac Jana Mirosława Kasjana z lat 1951-2002 (oprac. Paulina Głowacka) 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.