• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Nakład wyczerpany

Publication year:
2003
Pages number:
238
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ARTYKUŁY

Wojciech Jóźwiak (Toruń), Tworzenie się grup rządzących w Bydgoszczy do połowy XV stulecia
Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewiczów - problemy identyfikacji
Aneta Niewęgłowska (Toruń), Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku - stan i perspektywy badań
Ausra Jureviciute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953

ANKIETA KLIO

Andrzej Tomczak (Toruń), Kilka refleksji o przyszłości archiwistyki
Krzysztof Skupieński (Lublin), Przegląd stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przyszłością kształcenia archiwistów w Polsce
Waldemar Chorążyczewski (Toruń), O archiwistykę integralną

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Ostojowie (Mościce) ze Ściborza i inni Polacy na Węgrzech w późnym średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanisława A. Sroki
Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Kraków 2001, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202 (Renata Skowrońska-Kamińska, Toruń)
Anna Michałowska, Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od polowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog" (Szymon Kazusek, Kielce)
Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195 (Aneta Niewęgłowska, Toruń)
Piotr Zarzycki, Południowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400 (Piotr Saja, Inowrocław)
Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690 (Sylwia Grochowina, Toruń)
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje (Aleksander Waszkiewicz)

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Maciej Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zacbodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002. - 225 s. (Ireneusz Czarciński)
Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne: wybór pism, Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s. (Ireneusz Czarciński)
Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toruń, Wydawnitwo UMK 2002. - 267 s. (Ireneusz Czarciński)
Księgi małoletnich z lat 1376-1429- Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toruń, Wydawnictwo UMK 2002. - 111 s. (Ireneusz Czarciński)
Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa, DIG 2002. - 191 s. (Ireneusz Czarciński)

KRONIKA NAUKOWA

Międzynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i społeczeństwa miejskiego w strefie hanzeatyckiej w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toruń 11-15 DC 2002 (Paweł A- Jeziorski)
I Kongres Mediewistów Polskich, Toruń 16-18 DC 2002 (Paweł A. Jeziorski)
Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt" (Bogusław Bogucki)
"Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Białystok 10-12 X 2002 (Marzena Liedke)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum