Grażyna Gzella (red.)

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 4

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2187-9
Publication year:
2008
Pages number:
150
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
W kręgu prasy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka

Grażyna Gzella (red.)

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 4

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni)

Trzy dotychczas wydane (w 1999, 2001 i 2004 roku) tomy W kręgu prasy (prze­szłość - teraźniejszość - przyszłość) prezentowały przede wszystkim zaintereso­wania prasoznawcze pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wcześniej Katedry Biblioteko­znawstwa i Informacji Naukowej). Pojawiły się w nich gościnnie publikacje ba­daczy z innych jednostek zajmujących się historią czasopism i uwzględniających w swych badaniach prasę jako źródło historyczne.
Na czwarty z kolei tom wydawnictwa W kręgu prasy złożyło się osiem teks­tów, których autorzy przedstawili swoje najnowsze wyniki badań, dotyczące sze­roko pojętej prasy, reprezentowanej zarówno przez tytuły najstarsze, pochodzące z drugiej połowy XIX wieku, poprzez tytuły z kolejnego - XX stulecia i współ­czesne -już z wieku XXI. Scharakteryzowano w nich poszczególne czasopisma, ich grupy, zaprezentowano treści zamieszczane w różnych periodykach.

Wstęp (Grażyna Gzella, Jacek Gzella) /7
Grażyna Gzella - Wydawnictwa ciągle w dorobku Juliana Walentego Prejsa /9
Anna Borowiecka - „Kronika Diecezji Włocławskiej" jako źródło do badań dziejów diecezji włocławskiej (1907-2006) / 17
Jacek Gzella - Koncepcje stosunków polsko-litewskich na łamach wileńskiego „Słowa" w okresie kryzysu kłajpedzkiego (1923 roku) /41
Maciej Wojtacki - „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie..." - dodatek łowiecki wileńskiego „Słowa" w latach 1926-1939 /55
Barbara Centek - Lubelski okres „Prądu" (1929-1939) w świetle akt przechowywanych w archiwum KUL / 67
Dorota Degen - „PWN na codzień" [1], czyli biuletynów urok niewątpliwy /81
Robert Degen - Regionalne czasopisma historyczno-archiwalne w Polsce na przełomie XX i XXI w. (do końca 2005 roku) /93
Małgorzata Kowalska - Wybrane projekty digitalizacji wydawnictw ciągłych ze zbiorów bibliotek polskich /135

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum