• Home
  • Historia nowożytna
  • Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914

Marek Chamot

Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-156-3-
Publication year:
2003
Pages number:
284
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Marek Chamot

Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914

Kategoria produktu:

Zakres chronologiczny prezentowanej rozprawy obejmuje okres od 1864 do 1914 roku. Jej przedmiotem są opinie formułowane w polskiej publicystyce prasowej trzech zaborów (oraz na łamach kilku wybranych czasopism spoza tych terenów). Publicystyka drugiej połowy XIX i początku XX wieku należy do ważniejszych świadectw budowania własnej tożsamości przy wykorzystaniu zbiorowej przeszłości narodowej. Dla kształtującego się w tym okresie autostereotypu Polaka proces ten miał podstawowe znaczenie. Polskość stawała się też często projektem skierowanym w przyszłość. Dyskusja toczona przez polskich publicystów na przełomie XIX i XX wieku nad cechami - zaletami i przywarami rodaków miała także dokumentować formowanie się poczucia odrębności psychospołecznej Polaków w stosunku do narodów państw zaborczych. Zjawisku temu towarzyszyło narastające wśród Polaków, w miarę zbliżania się pierwszej wojny światowej, poczucie wyższości wobec innych grup etnicznych. W przeciwstawieniu do heterostereotypów sąsiednich narodów ustalały się po stronie polskiej stereotypy dotyczące swoich. Pierwsze były na ogół zbitkami negatywnymi, drugie, autostereotypowe, pozytywnymi.

Ze wstępu

Wstęp /7
Rozdział I. Zabór rosyjski /24
Popowstaniowy pesymizm /27
Polacy a Rosja i Rosjanie/30
Obraz Polaka na łamach kresowego „Dziennika Kijowskiego" /33
Kobieta-Polka /35
Polak - wykształcony/ 37
Polak tradycyjny czy nowoczesny? /42
Polak na łamach socjalistycznego „Robotnika" /47
Polak-katolik /57
Obraz Polaka w publicystyce „Tygodnika Ilustrowanego" i „Świata" po 1905 roku /60
Polska i Polacy w publicystyce Antoniego Chołoniewskiego /79
Obraz Polaka na łamach petersburskiego „Kraju" /86
Rozdział II. Zabór austriacki /97
Polak w opinii krakowskich konserwatystów w okresie popowstaniowym /98
Postawy Polaków w Galicj i /107
Postawa zalecana - krytyczny lojalizm /111
Zachować z tradycji jak najwięcej /118
Polacy bez względu na zaborowe różnice - zjednoczeni /122
Pochwała trudu na rzecz cywilizacji /130
Polak lekkomyślny, ale religijny /134
Polskie niepokoje 1905 roku /136
Przeciw apatii i przeciw buntowniczej „polskiej duszy" /138
Łączyć wiarę z wiedzą /141
Włoska droga nie dla Polaków /143
Zmienić charakter Polaka /144
Lud wskrzesi Polskę /147
Rozdział III. Zabór pruski /156
Mozolna praca a nie idealizm. Obraz Polaka w dobie powstania styczniowego /158
Piękna Polka /163
Polacy a Rosja i Rosjanie /165
Polacy a Niemcy. Polak człowiekiem nowoczesnym /168
Polacy w publicystyce „Orędownika" /171
Obchody grunwaldzkie w 1910 roku /173
Poznajmy samych siebie i własną przeszłość /178
„O polską kulturę i sztukę" /180
Polak obywatel /182
Polacy a Żydzi /184
Polskie ziemiaństwo /187
Chłopi zaboru pruskiego /190
Stereotyp polskiego duchowieństwa /191
Świadomość narodowa Polaków jest dana od Boga /194
Obraz Polski i Polaków w prasie pomorskiej i w górnośląskim „Katoliku" /197
Polak-katolik /220
Polak - obrońca ziemi i ojczystej mowy /223
Polacy - naród jednością silny /229
Rozdział IV. Obraz Polaka na lamach prasy endeckiej /236
Zakończenie /258
Bibligrafia /270
Indeks nazwisk /278
Begeisterung und Yerzweiflung. Ein Selbstbildniss der Polen in aus-gewahlter Pressepublizistik drei besetzter Landesteilen in den Jahren 1864-1914. Zusammenfassung /283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum