• Home
  • Historia najnowsza
  • 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Aleksander Smoliński

1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2183-1
Publication year:
2008
Pages number:
508
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński

1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Słynna l Armia Konna oraz postać jej wodza Siemiona Michajtowicza Budionnego była - i jest nadal - dość powszechnie znana nie tylko w byłym Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a współcześnie w Rosji, lecz również często obecna w historiografii europejskiej, a przede wszystkim w polskiej. Za czasów sowieckich w świadomości społeczeństwa, głównie rosyjskiego, ale także pozostałych republik europejskiej części ZSRS, funkcjonowała ona na zasadach tworzonego oraz podtrzymywanego przez państwo oficjalnego i jednocześnie pozytywnego mitu. Obok kart urzędowej historii obecny był on też w pieśni, literaturze i teatrze, sztukach plastycznych oraz w filmie. Ponadto służba w szeregach l Armii Konnej zarówno przed 1941r., jak i później, choć już w nieco mniejszym stopniu, znacznie ułatwiała dalszą karierę wojskową, a w latach trzydziestych dość skutecznie chroniła przed represjami w ramach masowych czystek, jakie dotknęły wtenczas Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną. W rezultacie sporo byłych „konarmiejców", nie zawsze mając dostateczne kwalifikacje wojskowe lub intelektualne, osiągnęło najwyższe sowieckie godności wojskowe, obejmując często najważniejsze stanowiska w państwie i w armii. Stanowili więc oni ważną część elity ówczesnych sowieckich sił zbrojnych. Jednocześnie jeszcze przed 1941 r., w uznaniu ich zasług z czasów wojny domowej, wszystkie dywizje kawalerii wchodzące w skład byłej l Armii Konnej otrzymały liczne najwyższe sowieckie odznaczenia.

Warto dodać, iż jesienią 1971 r. w stanicy Budionnowskiej w Obwodzie Rostowskim powstało Muzeum l Armii Konnej, w otwarciu którego zdążył jeszcze wziąć udział Siemion Michajłowicz Budionny. Natomiast w 1973r., już po jego śmierci, w celu „uwiecznienia pamięci wielkiego dowódcy i bohatera wojny domowej oraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej"postanowieniem Prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej Sowieckiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej miasto Prikumsk i Rejon Prikumski leżące w Kraju Stawropolskim zostały przemianowane na Budionnowsk i Rejon Budionnowski. Ponadto na mocy decyzji Rady Ministrów ZSRS jego imię nadano Wojskowej Akademii Łączności, na gmachu dowództwa Moskiewskiego Okręgu Wojskowego wmurowano tablicę pamiątkową,a jedna z większych ulic Moskwy otrzymała nazwę Prospektu Budionnego.

WSTĘP /7
ROZDZIAŁ I
Geneza i dzieje l Armii Konnej do kwietnia 1920 roku /29
Kawaleria rosyjska w ostatnich latach panowania cara Mikołaja II oraz w przededniu wojny domowej w Rosji /29
Kawaleria „białych" i „czerwonych" w pierwszym okresie wojny domowej
w Rosji oraz dzieje 4 Dywizji Kawalerii - do czerwca 1919 roku /33
OdKorpusuKonnego10Armiido l Armii Konnej i formowanie kolejnych podległych im dywizji kawalerii - czerwiec 1919-kwiecień 1920 roku /39
ROZDZIAŁ II
Przygotowania do przegrupowania na polski teatr działań wojennych oraz ustalenie ostatecznego O. de B. l Armii Konnej- kwiecień-maj 1920 roku /70
ROZDZIAŁ III
Siraty poniesione podczas walk z Wojskiem Polskim oraz spadek morale, uzyskane zdobycze - czerwiec-wrzesień 1920 roku /161
ROZDZIAŁ IV
Zmiany stanu liczebnego oraz O. de B. armii Budionnego podczas jej walk z Wojskiem Polskim latem 1920 roku /264
ROZDZIAŁ V
Pociągi pancerne l Armii Konnej w trakcie jej walk na polskim teatrze działań wojennych - maj-wrzesień 1920 roku /366
ROZDZIAŁ VI
Wiedza Sztabu Generalnego oraz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego o stanie organizacyjnym i liczebnym l Armii Konnej podczas jej walk na froncie polskim w 1920 roku /385
ROZDZIAŁ VII
Bilans strat w ludziach, koniach i materiale wojennym poniesionych w okresie maj~wrzesień 1920 roku /420

ZAKOŃCZENIE /446
BIBLIOGRAFIA /454
SPIS TABEL /479
INDEKS OSÓB /481
INDEKS GEOGRAFICZNY /494
Summary /500

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum