Anna Drążkowska

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2186-2
Publication year:
2008
Pages number:
343
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

157,00 zł

miękka

Anna Drążkowska

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Podstawowym problemem, który został podjęty w niniejszej książce, jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstruowano, szyto i przygotowywano odzież dla zmarłych na obszarze Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Badaniami została objęta przede wszystkim odzież jedwabna, którą pozyskano w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w kościołach.
Na podstawie tekstylnych zabytków archeologicznych udało się pot­wierdzić, że zmarłych chowano w koszulach lub odzieży, którą przed złożeniem do grobu noszono na co dzień. Poza tym ustalono, że grzebano również w strojach przygotowanych specjalnie na uroczystość pogrzebową lub w odzie­ży przerobionej z ubrań codziennego użytku.
W celu zobrazowania różnic dotyczących sposobu konstruowania ubiorów, ich szycia wykańczania i zdobienia oraz w celu usystematyzowania materiału źródłowego analizowany zespół podzielono na odzież wielokrotnego użytku, przygotowaną do noszenia i odzież jednorazowego użytku. W pracy zaprezentowano męski strój narodowy, odzież męską wzorowaną na modzie zachodniej, odzież w którą ubrano kobiety i oddzielnie omówiono również koszule.
W osobnym rozdziale omówiono także dodatki do odzieży, które znaleziono przy eksplorowanych pochówkach. Zaprezentowano nakrycia głowy: kołpaki, czapki i czepki, pończochy, rękawiczki, pasy i szale.

 

Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (2008)

ZAGADNIENIA WSTĘPNE / 11

OSWAJANIE ŚMIERCI CZYLI KREOWANIE RZECZYWISTOŚCI / 29

ODZIEŻ NOSZONA ZA ŻYCIA / 39
Męski ubiór narodowy / 41
Odzież męska wzorowana na modzie zachodniej / 89
Odzież kobieca / 112
Koszule / 127

ODZIEŻ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / 135
Odzież jednorazowa uszyta specjalnie na ceremonię pogrzebową / 137
Odzież męska wzorowana na modzie zachodniej / 137
Odzież kobieca / 142
Koszule / 149

ODZIEŻ JEDNORAZOWA PRZEROBIONA Z ODZIEŻY WIELOKROTNEGO UŻYTKU / 155
Narodowy ubiór męski / 155
Odzież męska wzorowana na modzie zachodniej / 158
Odzież kobieca / 159

DODATKI DO UBIORÓW / 169
Nakrycia głowy / 169
Kołpaki / 169
Czapki / 178
Czepki / 186
Pończochy / 198
Rękawiczki / 208
Pasy / 215
Szale / 225

PODSUMOWANIE / 227
SŁOWNIK TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH / 231
SPIS ILUSTRACJI / 239
BIBLIOGRAFIA / 249
ANEKS / 261
Wzory na tkaninach / 263
Wzory koronek / 291
Wykroje / 298
SUMMARY / 319

  • Gienka.

    Bardzo dobrze, że ktoś wreszcie w Polsce zajął się odzieżą grobową - na zachodzie tego typu badania prowadzi się od dawna. Niestety, autorka *ma poważne braki z zakresu wiedzy z dziedziny historii ubioru (dotyczy to szczególnie terminologii - vide: słownik umieszczony na końcu pracy), *nie jest w stanie odróżnić wartościowych pozycji z zakresu historii ubioru od prac słabych, z których korzystać należy ostrożnie, *podaje informacje w sposób, który utrudnia ich wykorzystanie - dotyczy to przede wszystkim datacji badanych znalezisk (w przypadku datowania odzieży grobowej z datacją na ogół nie ma problemu). Moim zdaniem *w zbyt małym stopniu Autorka wykorzystała literaturę zachodnią - zwłaszcza niemiecką. Cenne w pracy są wykroje - ale wykonano je w sposób niekiedy mało czytelny (dla mnie wzorem wykrojów są te, umieszczone w pracy p. Gutkowskiej - Rychlewskiej, której pracę nie sposób przecenić). Oceniam pracę na 3,5 - w nadziei, że Autorka będzie się dalej rozwijać...
  • Jadwiga

    Książka jest dobrze napisana i ma czytelny układ. Należy zauważyć, że do tej pory odzież grobowa była opracowywana tylko na marginesie prac o historii ubioru. Autorka zaprezentowała bardzo trudny materiał do opracowania, ponieważ pochodzący z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach. Większość tkanin była bardzo zniszczona. Z tego co napisała autorka we wstępie wynika, że dużą część opisanej zabytkowej odzieży poddała konserwacji, a część odzieży zrekonstruowała. Bardzo trudne musi być rekonstruowanie ubiorów z małych kawałków. Książka jest wartościowym opracowanie, tym bardziej cennym, że Polsce książek o historii ubioru jest ciągle bardzo mało. Na uwagę zasługuje jej staranne wydanie, dużo kolorowych ilustracji, liczne zdjęcia zabytkowych strojów oraz zamieszczone na końcu wykroje i wzory koronek i tkanin. Z szaty graficznej innych książek tej autorki wynika, że to już chyba seria bardzo ładna. Gratulacje dla Wydawnictwa. czekam na kolejne książki.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum