• Home
  • Historia nowożytna
  • Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w starym mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku

Andrzej Mycio

Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w starym mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-876-3961-3
Publication year:
2003
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Andrzej Mycio

Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w starym mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku

Kategoria produktu:

Celem badawczym niniejszej rozprawy jest poznanie i omówienie toruńskiego rynku kredytu hipotecznego i obrotu nieruchomościami w l. połowie XVII w. Tytułowe zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami nie ogranicza się wiec tylko do przedstawienia stanu zadłużenia toruńskich parcel i opisania mechanizmów rządzących ich obrotem, lecz traktuje temat szerzej, uwzględniając różne operacje hipoteczne i transakcje obrotu nieruchomościami, a także kontrahentów biorących w nich udział oraz aspekt przestrzenny i tendencje rozwojowe badanego rynku. Uściślając, w pierwszej kolejności problematyka ta została umiejscowiona na polu działań finansowych i kredytowych dokonujących się w Toruniu oraz omówiono ją od strony formalno-prawnej. Następnie pokazano zachowania poszczególnych grup społecznych i wyróżniających się kontrahentów, a także przedstawiono zobrazowanie przestrzenne badanego rynku. W końcu, opisano sytuację gospodarczą Torunia w badanym okresie. Ustalono, czy i w jakim stopniu ogólne procesy ekonomiczne, zmiany ustrojowe oraz wydarzenia polityczne i militarne wpływały na koniunkturę w mieście. Badania moje dotyczą więc operacji hipotecznych i handlu nieruchomościami i stanowią studia z dziejów społeczno-gospodarczych Torunia 1. połowy XVII w. W zamierzeniach badania te miały przede wszystkim stać się kolejnym wkładem w odtwarzanie i zrozumienie procesów gospodarczych zachodzących w Polsce oraz w miastach Europy Środkowowschodniej epoki nowożytnej, co uważam, że przynajmniej w części zostało zrealizowane. Procesy te są tu obserwowane przez pryzmat niewielkiego, ale niewątpliwie istotnego, wycinka życia finansowego ówczesnego miasta.

  • Piotr Zariczny

    Die auf einer Dissertation basierende Monographie analysiert in vier Kapiteln und einem abschließenden Teil die Entwicklung des Thorner Marktes für Hypothekenkre¬dite und Immobilienhandel. Die grundlegenden Quellen dafür sind die Schöffenbü¬cher der Altstadt Thorn aus den Jahren 1601 bis 1641. Die zeitliche Eingrenzung ergibt sich aus der Absicht des Verfassers, den negativen Wandel in der zunächst noch relativ guten Wirtschaftskonjunktur des 17. Jahrhunderts zu verfolgen. Im ersten Ka¬pitel wird die allgemeine innere und äußere Lage Thorns in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts betrachtet, wobei das Schwergewicht auf sozialwirtschaftliche und finanziell-monetäre Fragen gelegt wird. Im zweiten Kapitel befasst sich der Autor mit dem im Titel genannten Thema und beschreibt präzise die formell-rechtliche Seite des Gegenstands. Im dritten Abschnitt werden die sozialen Strukturen des untersuchten Marktes beleuchtet und im letzten Teil die räumliche Verteilung der finanziellen Ope¬rationen sowie die Frage der Wirtschaftskonjunktur der damaligen Stadt Thorn darge¬stellt. Das untersuchte Quellenmaterial bestätigt die bereits in der Forschungsliteratur kursierende These über die gute wirtschaftliche Lage Thorns in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts. Der Autor zeigt jedoch deutlich, welche konjunkturellen Einbrüche in jenem Jahrzehnt zur Stagnation und Krise beigetragen haben und wie sich diese auf dem Kredit- und Immobilienmarkt bemerkbar machten. Die Thorner Gemeinschaft verarmte allmählich, Ende der 40er Jahre erfolgte eine ernsthafte Schwächung der städtischen Prosperität. Der Band verfügt über ein detailliertes Literaturverzeichnis sowie ein umfangreiches Plan-, Tabellen- und Abbildungsregister.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum