SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia nowożytna

Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w starym mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku

Rok wydania:2003 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:222 ISBN:83-876-3961-3
OPIS

Celem badawczym niniejszej rozprawy jest poznanie i omówienie toruńskiego rynku kredytu hipotecznego i obrotu nieruchomościami w l. połowie XVII w. Tytułowe zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami nie ogranicza się wiec tylko do przedstawienia stanu zadłużenia toruńskich parcel i opisania mechanizmów rządzących ich obrotem, lecz traktuje temat szerzej, uwzględniając różne operacje hipoteczne i transakcje obrotu nieruchomościami, a także kontrahentów biorących w nich udział oraz aspekt przestrzenny i tendencje rozwojowe badanego rynku. Uściślając, w pierwszej kolejności problematyka ta została umiejscowiona na polu działań finansowych i kredytowych dokonujących się w Toruniu oraz omówiono ją od strony formalno-prawnej. Następnie pokazano zachowania poszczególnych grup społecznych i wyróżniających się kontrahentów, a także przedstawiono zobrazowanie przestrzenne badanego rynku. W końcu, opisano sytuację gospodarczą Torunia w badanym okresie. Ustalono, czy i w jakim stopniu ogólne procesy ekonomiczne, zmiany ustrojowe oraz wydarzenia polityczne i militarne wpływały na koniunkturę w mieście. Badania moje dotyczą więc operacji hipotecznych i handlu nieruchomościami i stanowią studia z dziejów społeczno-gospodarczych Torunia 1. połowy XVII w. W zamierzeniach badania te miały przede wszystkim stać się kolejnym wkładem w odtwarzanie i zrozumienie procesów gospodarczych zachodzących w Polsce oraz w miastach Europy Środkowowschodniej epoki nowożytnej, co uważam, że przynajmniej w części zostało zrealizowane. Procesy te są tu obserwowane przez pryzmat niewielkiego, ale niewątpliwie istotnego, wycinka życia finansowego ówczesnego miasta.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki