Tomasz Krzemiński

Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935)

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-614-8700-5
Publication year:
2008
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

miękka

Tomasz Krzemiński

Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935)

Kategoria produktu:

Wiktor Kulerski należy do grona najaktywniejszych polskich działaczy poli­tycznych i społecznych przełomu XIX i XX stulecia. Z tego względu nazwisko grudziądzkiego wydawcy i polityka przewija się niemal we wszystkich opracowa­niach historycznych dotyczących dziejów najnowszych polskich ziem zachod­nich. Jego działalność nie ograniczała się do jednej dziedziny życia publicznego, lecz była - w pełni słowa tego znaczeniu - wielopłaszczyznowa. Kulerski był przy tym postacią wzbudzającą dużo sprzeczności wśród współczesnych. Prze­ciwnicy polityczni zwalczali go za pomocą najostrzejszych środków, przez wielu spośród zwolenników uważany był natomiast za niekwestionowanego przywód­cę - „hetmana ludu". Z powodu takiej ambiwalencji zachowało się stosunkowo wiele relacji źródłowych, często sprzecznych nie tylko w szczegółach, lecz także w treści. Analiza znacznej ich części, z pewnością nie wszystkich, stała się podstawą źródłową tej pracy.
Ze względu na kontrowersyjność oraz - paradoksalnie - wspomnianą już mnogość materiału źródłowego Wiktor Kulerski nie doczekał się dotąd w pełni kompetentnej biografii politycznej. Dotychczasowe opracowania dotyczące jego osoby i działalności miały z reguły charakter przyczynkarski. Najbardziej rzetelne i oparte na różnorodnym, choć ze względów obiektywnych nielicznym, materialne źródłowym jest opracowanie pióra Teresy Perkowskiej1. Artykuł ten stał się na wiele lat podstawowym źródłem informacji o Wiktorze Kulerskim dla historyków zajmujących się przeszłością Pomorza i Wielkopolski, historią prasy lub dziejami ruchu ludowego. Pod koniec lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych XX w., na fali zainteresowań historią ruchu ludowego, ukazało się kilka przyczynków poświęconych roli grudziądzkiego wydawcy i jego pisma w rozwoju ruchu narodowego i ludowego na Pomorzu.

Wstęp /5
Rozdział l
Dom rodzinny, edukacja, pierwsze decyzje /11
Rozdział II
Powstanie i rozwój „Gazety Grudziądzkiej" /29
Rozdział III
„Hetman ludu" /64
Rozdział IV
Apogeum wpływów „Gazety Grudziądzkiej" /96
Rozdział V
Aktywizm czasu wojny /126
Rozdział VI
Od niewoli do niepodległości /161
Rozdział VII
W poszukiwaniu modus vivendi z obozem pomajowym /197
Rozdział VIII
W opozycji antysanacyjnej /223
Zakończenie /244
Wykaz zastosowanych skrótów /249
Wykaz podstawowych źródeł /251
Wykaz podstawowej literatury /256
Indeks osób /264

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum