Walentyna Krystyna Korpalska

Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2278-4
Publication year:
2008
Pages number:
364
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Walentyna Krystyna Korpalska

Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego

Kategoria produktu:

Historia miasta Bydgoszczy, od nadania praw miejskich, obejmuje ponad sześćset pięćdziesiąt lat. W czasach staropolskich miasto było dość ważnym ośrodkiem handlowym na Kujawach. W latach zaboru pruskiego uzyskało status stolicy regionu administracyjnego i warunki do intensywniejszego rozwoju. W gruncie rzeczy jednak przez stulecia Bydgoszcz była miastem prowincjonalnym. Być może to było przyczyną, że dzieje jej nie wzbudzały większego zainteresowania historyków. Dopiero w drugiej połowie XX wieku podjęto bardziej zaawansowane badania. Uwieńczeniem ich było wydanie obszernej syntezy historycznej pod re­dakcją prof. Mariana Biskupa. Uważna lektura tych opracowań prowadzi jednak do wniosku, że w historiografii dotyczącej Bydgoszczy dominuje tematyka ustrojowa, polityczna, militarna i gospodarcza. Rozwój i osiąg­nięcia miasta w tych dziedzinach zepchnęły na margines zainteresowanie badaczy problematyką biologicznej egzystencji człowieka w dziejach spo­łecznego wymiaru zdrowia i choroby, a także kształtowania podstaw opieki zdrowotnej i polityki socjalnej. A przecież istnieje silna współzależność pomiędzy różnymi zakresami rzeczywistości historycznej, takimi jak: pań­stwo, gospodarka, religia, nauka, kultura, społeczeństwo i jego zachowania zdrowotne, systemy opieki zdrowotnej i inne. W rekonstrukcji procesu dziejowego nie sposób pominąć biologicznego wymiaru historii.

wykaz skrótów / 7
wstęp /9
Część I. Czasy staropolskie /19
1. Miasto i mieszkańcy /21
Stan sanitarny miasta /30
Warunki życia mieszkańców /35
2. Instytucje opieki zdrowotnej / 45
3. Personel medyczny /64
4. Choroby i chorzy /85
Terapia /99
Podsumowanie /109

Część II. Czasy zaboru pruskiego /113
1. Miasto i mieszkańcy /115
2. Instytucje opieki zdrowotnej /131
Szpitale /145
Apteki /175
Doraźna pomoc medyczna /178
Zakłady terapii naturalnej i fizykalnej /179
Zakłady leczniczo-wychowawcze /186
3. personel medyczny /191
Lekarze /194
Lekarze dentyści /225
Aptekarze /228
Położne/239
Pielęgniarki /285
4. Choroby i chorzy /261
Podsumowanie /301
Zakończenie /315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum