• Home
  • Filozofia
  • Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki

Andrzej Szahaj

Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2274-6
Publication year:
2008
Pages number:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Andrzej Szahaj

Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki

Kategoria produktu:

Teksty zawarte w niniejszym tomie powstały w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mają one nader zróżnicowany charakter, zarówno ze względu na formę, jak i treść. Są to bowiem krótkie teksty naukowe pisane z okazji mo­jego udziału w różnych konferencjach, artykuły recenzyjne omawiające ważne - moim zdaniem - książki, ale także teksty popularyzatorskie oraz publicystyczne. W zbiorze znalazło się również moje bardzo osobiste wspomnienie Richarda Rortyego - zmarłego w 2007 roku wybitnego filozofa amerykańskiego. Treść zebra­nych tutaj tekstów jest też bardzo różna. Rozciąga się ona od problematyki relatywizmu i fundamentalizmu, poprzez zagadnienia wielokulturowości, elementy współczesnej filozofii polityki (liberalizm, konserwa­tyzm, komunitaryzm, feminizm, krytyka polityczna), filozofii i historii kultury (miejsce filozofii kultury wśród innych dziedzin filozofii, tożsamość kultury amerykańskiej, specyfika kultury europejskiej), meta-filozofii (natura filozofii jako dyscypliny naukowej), aż po współczesną filozofię interpretacji. Owo treściowe zróżnicowanie dobrze oddaje moje nieco eklektyczne zainteresowania naukowe i publicystyczne. Nie lubię specjalizacji i uważam ją za zgubną dla współczesnej humanistyki, dlatego staram się pisać po prostu o tym, co w danym momencie mnie interesuje, nie przejmując się zbytnio granicami dyscyplinarnymi i czasami harcując po terenie, który nigdy nie był obszarem moich głównych zainteresowań badawczych (literaturoznawstwo).

Wstęp /17
Wykaz pierwodruków/ II
Relatywizm i fundamentalizm /13
O krytyce nie bezkrytycznie /27
Filozofia, terror, polityka /41
Kłopoty z wielokulturowością /57
Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości /71
Samotność i wspólnota /81
Polubić konserwatyzm? /95
Nie taki liberalizm straszny, jak go malują /133
Nostalgia za jednością /143
Feminizm - tak! Wypaczenia - nie! /163
Polska niesprawiedliwość /181
Filozofia jako działalność sensotwórcza /193
Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne) /207
Zwrot antypozytywistyczny dopełniony /219
Tandeta i wyrafinowanie. Rzecz o Ameryce /233
Europa jako wola i wyobrażenie /255
Richard Rorty (1931-2007). Wspomnienie /267

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum