• Home
  • Historia nowożytna
  • Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1667-9
Publication year:
2003
Pages number:
112
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Kategoria produktu:

Badania nad kancelarią monarszą rozwinęły się w Polsce szczególnie w pierwszych kilkunastu latach po zakończe­niu drugiej wojny światowej. Powstało wówczas kilka fun­damentalnych monografii nie wychodzących jednak poza średniowiecze. Po pewnej przerwie zaczęły się również ukazywać mniejsze opracowania dotyczące węższych za­gadnień, zwłaszcza personelu kancelaryjnego w wieku XVI. Dopiero jednak stosunkowo niedawno pojawiło się grono młodszych badaczy bardziej zainteresowanych kancelarią królewską także w stuleciach siedemnastym, a nawet osiemnastym. To z ich grona wyszła inicjatywa zorganizo­wania konferencji na temat „Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem", której pokłosiem jest niniejszy tom. Konferencja odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu 18 kwie­tnia 2OO2 r., a sprawozdanie z jej przebiegu zostało opubli­kowane w „Archiwiście Polskim" oraz w „Studiach Źródłoznawczych"

Wstęp (Andrzej Tomczak) /7
Wojciech Krawczuk - Metryka Koronna. W stronę inwentarza idealnego /11
Hubert Wajs - Propozycja bazy danych do opracowywania ksiąg Metryki Koronnej z czasów Stefana Batorego /19
Waldemar Chorążyczewski - Nowożytny dokument królewski. Możliwości badawcze /27
Marcin Hlebionek - Nowożytne pieczęcie królów polskich / 49
Henryk Palkij - Cancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych /71
Rafał Jaworski - Kancelaria litewska X1V-XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze /89
Dyskusja / l 05

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum