• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 12/2009

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 12/2009

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Publication year:
2009
Pages number:
236
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 12/2009

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Ryszard Kulesza (Warszawa), Sparta w polskich podręcznikach historii w XIX–XX wieku / 3
Irena Kiturko (Grodno), Historia gospodarcza Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku w historiografi i białoruskiej: stan badań i perspektywy  / 23
Wojciech Saletra (Kielce), Posłowie i deputowani z województw krakowskiego i sandomierskiego w sejmie powstańczym 1830–1831.Przyczynek do oceny postaw i poglądów elit politycznych  / 35
Magdalena Śnieć (Toruń), Anthony Eden – twardy przeciwnik polityki appeasementu?  / 65
Mariola Hoszowska (Rzeszów), Między prymatem ideologii a dydaktycznym pragmatyzmem. Z problemów edukacji historycznej po 1956 roku  / 85

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum