Grażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
987-83-231-2475-7
Publication year:
2010
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

miękka

Grażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914

W dotychczasowych badaniach nad historią powstałej w 1894 roku „Gazety Grudziądzkiej" i fenomenem działalności wydawniczej Wiktora Kulerskiego niewiele miejsca zajmowały relacje między redaktorami odpowiedzialnymi czasopisma a pruskimi sędziami, prokuratorami oraz policjantami kontrolującymi treści zamieszczane na łamach periodyku. Przedmiotem zainteresowań takich badaczy grudziądzkiej gazety, jak: Tadeusz Cieślak, Teresa Perkowska, Mieczysław Stański czy Zbigniew Walczak były jej dzieje, rozwój w poszczególnych dziesięcioleciach, różne formy promocji i czytelnictwa. Z grona redakcyjnego największe zainteresowanie budził oczywiście twórca periodyku - Kulerski, odrębnych tekstów biograficznych doczekali się też między innymi: Jan Rakowski, Walerian Rutkowski, Michał Majerski, Stanisław Rożanowicz, Mieczysław Piechowski; wielu pozostało nieznanych i czeka na opracowania przybliżające ich życie i różnorodną działalność dla dobra społeczności grudziądzkiej. Zainteresowanie budziły jedynie niektóre problemy poruszane na łamach gazety Kulerskiego: oświata i wychowanie, literatura, strajki szkolne. Procesy prasowe wybranych redaktorów odpowiedzialnych bliżej przedstawiła Grażyna Gzella. Prawo prasowe regulujące wydawanie czasopism w zaborze pruskim scharakteryzowali Artur Jazdon i Grażyna Gzella.
Zasięg chronologiczny niniejszej rozprawy - lata 1894-1914 - obejmuje czas od powstania „Gazety Grudziądzkiej" do wybuchu pierwszej wojny światowej, kiedy zawieszono prawo prasowe i wprowadzono cenzurę prewencyjną. Redakcja pisma wydawanego w pomorskim mieście stosowała się do przepisów prawa prasowego z 1874 roku i kodeksu karnego z 1871 roku. Obowiązująca cenzura represyjna pozwalała na wydrukowanie każdego tekstu; kontrola treści, a co za tym idzie reglamentacja słowa, następowała po pojawieniu się gotowego numeru periodyku.

Wykaz skrótów niektórych tytułów czasopism / 6
Wstęp / 7
Rozdział I
Warunki powstania i funkcjonowania „Gazety Grudziądzkiej" / 13
Rozdział II
Redaktorzy „Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914 / 33
Rozdział III
Obraza osób i instytucji (§§ 185, 186, 187) / 53
Rozdział IV
Podburzanie do nieposłuszeństwa i gwałtów (§§ 110, 130, 131) / 138
Rozdział V
Gumowy § 360 (publiczna swawola) / 170
Rozdział VI
Karalne wymuszenia i loterie (§§ 240, 286) oraz występki przeciw prawu prasowemu (§§ 6, 11) / 198
Zakończenie / 208
Procesy „Gazety Grudziądzkiej" z lat 1894-1914 / 215
Bibliografia /228
Indeks osób / 235
Spis ilustracji / 241
Presseprozesse der Redakteure von „Gazeta Grudziądzka" in den Jahren 1894-1914 (Zusammenfassung) / 242

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum