• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Publication year:
2009
Pages number:
246
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Janusz Bieniak (Toruń), Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach /3
Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk), Formularz i pieczęć. Przyczynek do badań nad pozycją możnowładztwa w XIII wieku /23
Janusz Grabowski (Warszawa), Tytulatura na dokumentach książąt mazowieckich. Forma i funkcje (wybrane zagadnienia) /41
Marek Cetwiński (Wrocław), Język „Księgi henrykowskiej" i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem /81
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Sprawy majątkowe późnośredniowiecznej kujawskiej elity szlacheckiej w źródłach dokumentowych i aktowych. Konwencja i rzeczywistość /91
Eligiusz Podolan (Zielona Góra), Terminologia ustroju feudalnego w historiografi i rosyjskiej 2. połowy XIX wieku /115

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum