• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Publication year:
2009
Pages number:
246
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Janusz Bieniak (Toruń), Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach /3
Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk), Formularz i pieczęć. Przyczynek do badań nad pozycją możnowładztwa w XIII wieku /23
Janusz Grabowski (Warszawa), Tytulatura na dokumentach książąt mazowieckich. Forma i funkcje (wybrane zagadnienia) /41
Marek Cetwiński (Wrocław), Język „Księgi henrykowskiej" i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem /81
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Sprawy majątkowe późnośredniowiecznej kujawskiej elity szlacheckiej w źródłach dokumentowych i aktowych. Konwencja i rzeczywistość /91
Eligiusz Podolan (Zielona Góra), Terminologia ustroju feudalnego w historiografi i rosyjskiej 2. połowy XIX wieku /115

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum