Halina Robótka

Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2505-1
Publication year:
2010
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Halina Robótka

Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki

Kategoria produktu:

Wiele lat minęło od wydania pierwszego powojennego podręcznika archiwistyki polskiej - zatytułowanego Archiwistyka, autorstwa Haliny Robótki, Bohdana Ryszewskiego i Andrzeja Tomczaka (Warszawa 1989). Przez te dwadzieścia lat dużo się w metodyce archiwalnej zmieniło, i to nie tylko za sprawą nowych technologii. Dawne podręczniki powoli przestawały odpowiadać na nowe szczegółowe pytania i rosło zapotrzebowanie na nową pomoc metodyczną, lepiej przystającą do obecnej sytuacji. 

Niniejszy podręcznik powstawał w szczególnym dla metodyki archiwalnej okresie. Z jednej strony nadal obowiązują zasady metodyki tradycyjnej, a z drugiej strony do archiwów wkracza mocno i zdecydowanie nowoczesna metodyka, wykorzystująca komputery z wszystkimi tego konsekwencjami, od której - jak się wydaje - nie ma odwrotu.

Dla autora podręcznika równoległe istnienie metodyki tradycyjnej i jej komputerowego wariantu nie jest sytuacją komfortową, musi bowiem zaspokoić oczekiwania zwolenników każdej z nich - w tym przypadku zarówno archiwistów kontynuujących tradycyjne sposoby pracy, jak i archiwistów stosujących już nowe technologie. Wypadało więc wybrać trudne, kompromisowe rozwiązanie: pozostając przy metodyce tradycyjnej, a mając w perspektywie nieuchronność komputeryzacji, autorka starała się zaproponować taki wariant procedur metodyki tradycyjnej, który byłby pomostem między tradycją a nowoczesnością, jednocześnie zbliżając i przygotowując do pełnej komputeryzacji.

Wstęp /7
Preface
Część I. Zagadnienia ogólne /15
(Part I. General questionos)
Rozdział 1: Elementy rozpoznawcze archiwaliów /17
(Chapter 1: Identyfying element sof archival records)
Rozdział 2: Metoda opracowania zespołu archiwalnego /40
(Chapter 2: Method of original order of the fonds)
Część II. Opracowanie tradycyjne /59
(Part II. Conventinal Arrangement)
Rozdział 3: Studia wstępne /61
(Chapter 3: Introductory research)
Rozdział 4: Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego /69
(Chapter 4: Separation/and/or consolidation of the fonds)
Rozdział 5: Brakowanie archiwalne /86
(Chapter 5: Archivel weeding)
Rozdział 6: Porządkowanie właściwe /100
(Chapter 6: Clasification)
Rozdział 7: Inwentaryzacja kartkowa /110
(Chapter 7: Preparing a card inventory)
Rozdział 8: Inwentaryzacja książkowa /138
(Chapter 8: Preparing a book inventory)
Rozdział 9: Opracowanie innych pomocy archiwalnych /150
(Chapter 9: Preparing other finding aids)
Rozdział 10: Tradycyjny system informacji w archiwach /169
(Chapter 10: Conventional information system in archives)
Część III. Opracowanie komputerowe /175
(Part III. Computer arrangement)
Rozdział 11: Przegląd dziejów komputeryzacji archiwów na świecie /177
(Chapter 11: Review of computerization of archives)
Rozdział 12: Charakterystyka standardów opisu archiwalnego /190
(Chapter 12: Characteristic of archival standards description)
Rozdział 13: Informatyczny system informacji w archiwach /211
(Chapter 13: Computer information system in archives)
Rozdział 14: Informatyczny system obsługi archiwum (projekt) /225
(Chapter 14: Computer management system in archives)
Część IV. Podręczny słownik archiwalny /235
(Part IV. Glossary)
Spis załączników, rysunków i tabel /250
(List of appendix, illustrations and tables)
Spis aneksów /252
(List of annexes)
Aneksy /253

  • początkujący archiwista

    Bez przesadnych pochwał stwierdzam, że książka jest napisana b. przystępnym językiem; zawiera też dużo przydatnych informacji. Szkoda tylko, że nie ma informacji o autorce tego podręcznika.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum