Radosław Bugowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2520-4
Publication year:
2010
Pages number:
180
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Studenckie Zapiski Historyczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Radosław Bugowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Kategoria produktu:

W prezentowanym zeszycie „Zapisków" znajdziemy artykuły z różnych okresów historycznych - od ukazania œśredniowiecznej konsumpcji luksusowych trunków, przez analizę twórczoœci Gustava Vigelanda, po problem propagandy w wojnie polsko-bolszewickiej w XX wieku. Nie zabraknie także akcentu hanzeatyckiego w sprawozdaniu Alicji Lubowickiej. Tradycyjnie już sztandarową rubrykę czasopisma stanowią wywiady. Skoro w swoich refleksjach, poza czasem, wszedłem również na płaszczyznę przestrzeni, to zapraszam do przeczytania jej naukowego poszerzenia o Rosję w wywiadzie Sylwii Getki-Pesty z prof. Mariuszem Wołosem. Chciałbym także zaznaczyć, że niniejszy zeszyt został opracowany przez zespół redaktorów występujących najprawdopodobniej po raz ostatni w tym składzie. W związku z tym, że trzon redakcji stanowią głównie studenci piątego roku historii, przyszły numer zostanie przygotowany przez nowy zespół. Kto go stworzy? Zapraszam Ciebie, Czytelniku, do twórczej pracy i podtrzymywania ciągłoœści naszego studenckiego czasopisma historii. Ja zaœ w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów, z których każdy pójdzie w swoją dowolną(!) stronę życia zawodowego, dziękuję wszystkim za współpracę.

Słowo wstępne - Radosław Bugowski /7
ARTYKUŁY
Olga Długokęcka - Konsumpcja luksusowych trunków na dworze wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku /11
Wiesława Duży - O tym, jak szata zdobi człowieka, nadając formę nagiej treœci, czyli kilka egzemplów na marginesie teorii cywilizacji Norberta Eliasa /27
Edyta Jasiukiewicz - Propaganda w wojnie polsko-bolszewickiej /41
Karol Kłodziński - Publius Taruttienus Paternus jako wybitny jurysta i praefectus praetorio cesarzy Marka Aureliusza i Kommodusa /73
Paulina Liczmańska - Jan Dantyszek - dyplomata, biskup, humanista /93
Jordan Siemianowski - Gustav Vigeland - życie i twórczoœć /115
RECENZJE I OMÓWIENIA
Anthony Seldon (red.), Blair's Britain 1997-2007, Cambridge University Press 2007 (Tomasz Ceran) /139
Karol Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń 2008 (Marcin Sumowski) /145
SPRAWOZDANIA I WYWIADY
Andrzej Buczyło - Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne /151
Alicja Marika Lubowicka - Œladami Hanzy - sprawozdanie z objazdu naukowego /159
Sylwia Getka-Pesta - O korzyœciach otwarcia się Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kontakty naukowe z Rosją - rozmowa z Panem dr. hab. Mariuszem Wołosem, prof. UMK /165

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum