• Home
  • Geografia
  • Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalnoprzestrzennych

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka (red.)

Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalnoprzestrzennych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2587-7
Publication year:
2010
Pages number:
136
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka (red.)

Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalnoprzestrzennych

Kategoria produktu:

Książka ukazuje różne problemy i podejścia do zjawisk i procesów zachodzących w sferze demograficznej i funkcjonalno-przestrzennej obszarów miejskich i wiejskich. Prezentuje wybrane aspekty ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. Porusza zagadnienia rozrodczości i płodności kobiet w Polsce w układzie miast i wsi, a także kwestię rozrodczości i reprodukcji na świecie. W części poświęconej zagadnieniom demograficznym przedstawia zjawiska migracji i bezdomności. Ukazuje także przemiany funkcjonalno-przestrzenne dużych miast. Współczesna metropolia jawi się również jako środowisko badania zachowań człowieka w wykreowanej nowej przestrzeni, którą stanowią galerie handlowe.

Wstęp (Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka)/5

Część I
Iwona Roeske-Słomka, Krzysztof Szwarc - Płodność kobiet w miastach i na wsi w okresie po transformacji systemowej w Polsce według województw /9
Milena Lange - Zmiany w rozrodczości a reprodukcja ludności na świecie /25
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka - Przestrzenne zróżnicowanie czasu trwania życia/ 35
Magdalena Mostowska - Migracje i bezdomność we współczesnej Europie /51
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Kamila Matysiak, Tomasz Kamiński - Pochodzenie terytorialne słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /67

Część II

Tomasz Chaberko - Czynniki wpływające na realizację koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych w miastach - na przykładzie Krakowa /87
Przemysław Ciesiółka - Zjawisko gentryfikacji na obszarach miejskiego programu rewitalizacji dla miasta Poznania /99
Czesław Adamiak - Nauczyciele akademiccy w przestrzeni Torunia i jego regionu /113
Karolina Thel - Galerie handlowe w przestrzeni i kulturze współczesnej metropolii /125

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum