Witold Wojdyło, Arkadiusz Meller, Arkadiusz Lewandowski (red.)

Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2736-9
Publication year:
2011
Pages number:
546
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Witold Wojdyło, Arkadiusz Meller, Arkadiusz Lewandowski (red.)

Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Monografia poświęcona jest koncepcjom ustrojowym obecnym w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku. Jest zbiorem artykułów powstałych w ramach projektu badawczego.Całość tworzą chronologicznie wydzielone części, z których każda dotyczy innej formy państwowości polskiej: od II Rzeczypospolitej poprzez Polską Rzeczpospolitą Ludową aż po współczesną nam III RP. Taka konstrukcja książki zapewnia czytelnikowi oraz badaczom polskiej myśli politycznej możliwość zapoznania się z szerokim spectrum koncepcji ustrojowych obecnych w każdym z tych okresów oraz porównaniem tendencji charakterystycznych dla każdego z nich. Wśród autorów możemy odnaleźć przedstawicieli takich ośrodków naukowych, jak: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Toruń, Zielona Góra.

Wstęp/ 9

W dobie autorytaryzmu – II Rzeczpospolita
Tomasz Koziełło, Idea parlamentaryzmu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918–1939)/ 13
Marek Białokur, Czechosłowacki model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w międzywojennej myśli politycznej obozu narodowego/ 33
Aneta Dawidowicz, Demokracja i liberalizm w poglądach ideologów Stronnictwa Narodowego 1928–1939/ 53
Arkadiusz Meller, Wątki monarchistyczne w  publicystyce obozu narodowego (1918–1939)/ 67
Jacek Misztal, Rozważania nad ustrojem państwowym w myśli politycznej Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska w okresie międzywojennym/ 101
Adam Wielomski, Arkadiusz Meller, Falange i Falanga. Polski ruch narodowo-radykalny i jego hiszpański pierwowzór w latach trzydziestych XX wieku –próba ujęcia komparatystycznego/ 115
Michał Strzelecki, Polska myśl katolicka wobec wyzwań ustrojowych w latach1918–1939/ 141
Maciej Słęcki, Polski konserwatyzm u progu niepodległości. Dylematy ideowe i polityczne/ 165
Małgorzata Zamojska, Idea rewolucji moralnej oraz odnowy społecznej w publicystyce społeczno-politycznej Piotra Dunin-Borkowskiego/ 189
Jarosław Tomasiewicz, „Zaczyn” – polski model „totalizmu centrowego”/207
Ewelina Podgajna, Wizja ustroju państwa w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926–1931)/ 227
Eleonora Kirwiel, Postawy ludności Kresów Północno-Wschodnich wobec zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości/ 243
Andrzej Wojtas, Obalenie systemu rządów autorytarnych i powrót do zasad pluralizmu politycznego po klęsce wrześniowej/ 269
Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło, Bariera omnipotencji czy technika organizacji państwa.Samorząd w państwach niedemokratycznych w interpretacjach polskich publicystów w XX wieku/ 289

W dobie totalitaryzmu – Polska Rzeczpospolita Ludowa
Magdalena Mikołajczyk, Pojęcie „integralnej demokracji” w dyskursie politycznym lat 50. i 60. Rewizjonistyczni promotorzy i ich krytyka/ 321
Krystyna Trembicka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej/ 341
Jakub Kufel, Koncepcje demokratyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej „Solidarności” (1980–1981)/ 359
Tomasz Sikorski, Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów”/ 373

W dobie demokracji – III Rzeczpospolita
Anna Lew, Ustrój polityczny w polskiej myśli liberalnej po 1989 roku. Próba zarysowania modelu/ 401
Marcin Polakowski, Modernizacja po demokratyzacji. Publicystyka polityczna„Dziennika” w latach 2006–2009/ 417
Jarosław Macała, Kościół katolicki wobec demokracji w III RP: próba refleksji/ 431
Magdalena Waniewska-Bobin, Ocena demokracji i samorządności przez polskich biskupów po 1989 roku/ 451
Arkadiusz Lewandowski, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wobec przemian systemu politycznego po 1989 roku/ 465
Joanna Sanecka-Tyczyńska, Model ustroju państwowego w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości/483
Sławomir Drelich, Tęsknota i sentyment. Mit „złotego wieku” w języku politycznym Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej/ 501
Szymon Krzyżaniak, Recepcja twórczości Roberta A. Dahla w Polsce/ 519
Artur Laska, Mit „sprawiedliwej normalności” w społecznym wymiarze dyskursu tranzycji systemowej w Polsce/529

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum