• Home
  • Filologia polska
  • Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.)

Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2757-4
Publication year:
2012
Pages number:
654
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.)

Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Kategoria produktu:

Książka „Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów" stworzona została jako wyraz wdzięczności oraz uznania wielu ludzi i środowisk naukowych wobec Profesor doktor habilitowanej Zofii Mocarskiej-Tycowej. Tytuł całości, sposób uporządkowania materiału i tematyka zawartych w tej publikacji tekstów, odzwierciedlają płaszczyzny, na których ich autorzy spotykali się i nadal spotykają z jubilatką. Rozdziały, na które podzielony został zbiór artykułów stworzonych dla Profesor Mocarskiej-Tycowej, ujawniają więc nie tylko zainteresowania tych, którzy napisali owe rozprawy, ale przede wszystkim obszary, po których porusza się w swoich działaniach naukowych i dydaktycznych adresatka tej księgi pamiątkowej.

Ze wstępu Joanny Bielskiej-Krawczyk

Słowo wstępne/  11

I. SPOTKANIA W PRZESTRZENI IDEI

A. SPOTKANIA Z RELIGIĄ
Krzysztof Obremski
Mateusz z Krakowa i jego kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru: reformacja versus katolicka reforma wewnętrzna/ 17
Dariusz Pniewski
Religijne poszukiwania Norwida. Postać Marii Magdaleny jako złożone zjawisko kulturowe wpisane w poemat Quidam/ 27
Krzysztof A. Dorosz SJ
Agnostyk niekonsekwentny. O religijnych dylematach bohaterów
Witolda Gombrowicza/ 35
Daria Mazur
Mariaż sensacji i religii - o dwóch filmach na tle tendencji ideologicznych literatury popularnej okresu międzywojnia/ 57

B. SPOTKANIA Z KULTURĄ
Jolanta Sztachelska
Henryk Struve - zapomniany i ...odzyskany/  87
Michał Krajkowski
Gorączka naftowa w pół-Azji. Kulturowe implikacje rozwoju przemysłu naftowego w Galicji w literackim ujęciu
Ignacego Maciejowskiego (Nafta, Ponad siły)/ 115
Dariusz Brzostek
Rytuał i improwizacja/ 131
Paweł Bohuszewicz
„Opis gęsty": odkrycie i konstruowanie. Próba usunięcia sprzeczności w koncepcji Clifforda Geertza/ 143
Magdalena Mateja
Z pałacu do panteonu. Pośmiertny wizerunek prezydenta Kaczyńskiego w świetle doniesień prasy/ 161

II. SPOTKANIA W PRZESTRZENI LITERATURY

A. SPOTKANIA Z LITERATURĄ XIX WIEKU
Stefan Sawicki
O koncercie Wojskiego - od strony ewokacji/ 183
Maria Kalinowska
Między tekstologią a sztuką interpretacji. Kilka uwag na marginesie  edycji Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego/ 195
Grażyna Halkiewicz-Sojak
Ciemność życia i granice wyobraźni - o Norwidowskich wierszach napisanych w latach 1854-1861/ 209
Ewa Owczarz
„Nie być mężczyzną, nie być kobietą" - Szczęście poety
Narcyzy Żmichowskie/ 225
Barbara Bobrowska
O głupim Gawle. Klechda niemądra. Felicjana Faleńskiego spotkania z literacką tradycją i współczesnością/ 247
Stanisław Fita
Ulubieni dziennikarze starego subiekta/ 271
Lidia Wiśniewska
Postacie między mitami (Śnieg Stanisława Przybyszewskiego)/ 281

B. SPOTKANIA Z LITERATURĄ XX WIEKU

Kazimierz Nowosielski
Miłość a erotyczne rytuały. (O wierszach Bolesława Leśmiana)/ 313
Krystyna Jakowska
Boguszewska - Steinbeck. (Z dziejów społecznej prozy lat trzydziestych)/ 327
Tadeusz Bujnicki
O Grzybobraniu Arona Pirmasa. Przyczynek do wileńskiej kridlologii/ 343
Krzysztof Ćwikliński
„Nigdy niczego nie wspominam". O wypowiedziach quasi-wspomnieniowych w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego/ 351
Irena Burzacka
W pajęczej sieci relacji interpersonalnych. O bohaterach powieści Groby Napoleona i Sono felice Zofii Romanowiczowej/ 383
Dariusz Kulesza
Poza granicami literatury. Historia świata według Edwarda Redlińskiego/ 397
Władysław Sawrycki
„Kamienny sens" kamyka. O wierszu Kamyk Zbigniewa Herberta/ 415
Jerzy Z. Maciejewski
O Kronice z Mazur Erwina Kruka/ 435
Andrzej Sulikowski
Pamięć krytyczna Jana Błońskiego/ 445
Mirosław Strzyżewski
Fascynacje i zbliżenia. Jeszcze o korespondencji Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem/ 461

III. SPOTKANIA W PRZESTRZENI KORESPONDENCJI SZTUKJózef F. Fert

Norwid - Chopin. Korespondencja serc i sztuk/ 481
Piotr Siemaszko
Niebezpieczne związki. O znajomości Piotra Proudhona i Gustawa Courbeta oraz o wpływie ideologa na malarza w refleksjach Emila Zoli i Cypriana Kamila Norwida/ 495
Anna M. Pycka
Utwory tatrzańskie Stanisława Witkiewicza - obrazy słowem malowane/ 505
Michał Siewkowski
O zainteresowaniach plastyką w publicystyce Stefana Kołaczkowskiego/ 521
Hanna Milewska
Roz-śpiewana M'ironia Mirona Białoszewskiego i Doroty Dywańskiej/ 537
Ewa Ihnatowicz
Dziad, baba i kwestia śladu/ 547
Ewa Dryglas-Komorowska
„Malarstwo obyczajów" według Miłosza/ 561
Joanna Bielska-Krawczyk
Spotkanie ponad granicami czasu - Andriej Rublow Tarkowskiego na tle tradycji ikony/ 583
Piotr Skrzypczak
Brzezina Andrzeja Wajdy na podstawie Jacka Malczewskiego.
Korespondencja sztuk w formie doskonałej/ 601
Sylwia Kołos
...A cyrk odjeżdża. Raz jeszcze o cyrku w filmach Federico Felliniego/ 611

Bibliografia prac prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej/ 623
Indeks osobowy/ 629

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum