• Home
  • Filozofia
  • Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

Andrzej Szahaj

Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2761-1
Publication year:
2012
Pages number:
254
Nr wydania:
trzecie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda

Andrzej Szahaj

Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

Kategoria produktu:

Książka stanowi wprowadzenie do twórczości Richarda Rorty'ego, a także próbę osadzenia jej na szerszym tle filozofii współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii postmodernistycznej. Obecne są w niej szersze analizy stanu kultury współczesnej, a także relacje z istotnych koncepcji obecnych we współczesnej humanistyce (m.in. Szkoły Edynburskiej, Paula Feyerabenda, Michela Foucaulta, Jeana Baudrillarda, Jürgena Habermasa), bez których nie można zrozumieć ewolucji współczesnej humanistyki i specjalnej roli, jaką odegrała w niej filozofia Richarda Rorty'ego.

Wstęp do wydania trzeciego/ 9
Wstęp/ 11
Dlaczego Rorty?/ 11

Część I: Richard Rorty - heretyk, pragmatysta, wieszcz

Rozdział 1. Od filozofii do filozofii, czyli Richarda Rorty'ego rozprawa z mitami/ 19
„Nie" dla reprezentacjonizmu, „tak" dla antyfundamentalizmu epistemologicznego/ 19
Nieuchronność etnocentryzmu/ 29
Polemika z Hilarym Putnamem. Problem relatywizmu i prawdy/ 33
Davidson! Davidson!/ 42
Filozofia budująca, czyli pochwała hermeneutyki/ 70
O Derridzie, interpretacji tekstów, logocentryzmie, tekstualizmie i kilku innych sprawach/ 79

Rozdział 2. Ironia i miłość, czyli jak pogodzić „tęgiego poetę" ze światem/ 89
Prywatna ironia i publiczna nadzieja/ 89
Autor w zasadzie zgadza się z Rortym, ale ma też sporo wątpliwości/ 110

Część II: Czy Richard Rorty jest filozofem postmodernistycznym?

Rozdział 3. Definiując postmodernizm/ 143
Modernizm: czym hipotetycznie był/ 145
Od kultury modernistycznej do kultury postmodernistycznej:
spojrzenie na zmieniający się filozoficzny status wiedzy i nauki/ 149
Nauka i wiedza jako konwencja społeczna: szkoła edynburska/ 152
Nauka jako forma zniewolenia: Paul Feyerabend/ 155
Wiedza jako forma władzy: Michel Foucault/ 161
Postmodernizm: czym hipotetycznie mógłby być/ 164
Kultura postmodernistyczna między ekstazą a pustką. Opowieść Jeana Baudrillarda/ 168
Kilka uwag o sytuacji w sztuce współczesnej/ 171

Rozdział 4. Richard Rorty a postmodernizm/ 183
Siedem stanowisk w kwestii oceny postmodernizmu i ponowoczesności/ 183
Czy Richard Rorty jest filozofem postmodernistycznym?/ 198
Jeszcze o postmodernizmie/ 218

Bibliografia/ 237
Summary. irony and love. Richard Rorty's neopragmatism and the postmodernism controversy/ 251

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum