Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2731-4
Publication year:
2011
Pages number:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II

Kategoria produktu:

Jest to publikacja wartościowa, stojąca na wysokim poziomie merytorycznym, niezbędna w glottodydaktyce polonistycznej. Jestem całkowicie przekonana, że z uwagi na na swoje wysokie walory poznawcze spotka się z serdecznym przyjęciem nie tylko w środowisku polonistów parających się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Z recenzji prof. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej

Wstęp / 13

GŁUSI – „MILCZĄCY CUDZOZIEMCY”

Justyna Kowal, „Milczący cudzoziemcy” – Głusi jako uczący się języka polskiego jako obcego - wyzwanie współczesnej glottodydaktyki? / 21

Małgorzata Januszewicz, Lektoraty języka polskiego jako obcego dla Głuchych w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Trudności, osiągnięcia, perspektywy / 29

Marcin Jura, Polszczyzna Głuchych / 37

JAK TESTOWAĆ DOSKONALE?

Anna Seretny, Ewa Lipińska, Kontrola bieżąca (formative evaluation) a kontrola globalna (summative evaluation) - testy osiągnięć w procesie dydaktycznym / 53

LEKSYKA ODKRYWANA NA NOWO

Małgorzata B. Majewska, Przydatność glottodydaktyczna elektronicznej edycji Słownika wileńskiego / 73

Agata Wiącek, Błędy frazeologiczne w komunikacji obcokrajowców uczących się języka polskiego / 85

Anna Dunin-Dudkowska, Jak sobie radzić z „fałszywymi przyjaciółmi” na lektoracie języka polskiego jako obcego / 97

ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO POMYŚLI GŁOWA

Emilia Kubicka, Teksty przeznaczone do słuchania w nauczaniu języka polskiego jako obcego - dostępne materiały i deficyty / 109

Karolina Pluskota, Tzw. nieosobowe formy czasownikowe w wybranych materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Problem opisu gramatycznego / 121

A JĘZYK BEZ KULTURY BYŁBY NICZYM

Magdalena Lewicka, Glottodydaktyczne aspekty wielokulturowości - zarys problematyki / 133

Magdalena Szelc-Mays, Hoca kieca, czyli CLIL w Rzeszowie / 145

Kinga Wawrzyniak, Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków? / 157

Jacek Brzeziński, Anna Trębska-Kerntopf, Osoba Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w nauczaniu kultury polskiej w CJKP UMCS w Lublinie. Retrospekcja i współczesność / 177

PODRĘCZNIKOWE PERSPEKTYWY

Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, START 1 – prezentacja podręcznika do nauki języka polskiego na poziomie A0 / 203

Danuta Gałyga, Metoda komunikacyjna inaczej. Autorska prezentacja przygotowywanego

podręcznika dla początkujących Lubię to! Umiem to! Powiem to! / 221

LEKCJA CIEKAWA I UROZMAICONA: TEORIA I PRAKTYKA

Anna Socha, Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Teoria a praktyka / 229

Joanna Prędota, Przekład intersemiotyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 235

Marta Becquet, Dlaczego nie tandem? Rodzimi użytkownicy języka w procesie nauczania / 243

Joanna Zawadka, Komiks w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 255

Kamila Kwiatkowska, Miejsce życiorysu w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 265

Agnieszka Madeja, Jak urozmaicić lekcje języka polskiego jako obcego? / 281

JĘZYK POLSKI DLA CELÓW SPECJALISTYCZNYCH

Katarzyna Taczyńska, Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców w Polsce / 293

Małgorzata Gębka-Wolak, Przygotowanie lektorów do nauczania języka specjalistycznego / 303

Magdalena Ławnicka-Borońska, Weronika Janina Rudnik, Justyna Wiśniewska, Kurs języka polskiego jako obcego dla studentów medycyny / 321

Natalia Majchrzak, Katarzyna Strehlke, Kurs języka polskiego jako obcego dla policjantów oraz funkcjonariuszy straży

granicznych / 333

Henryk Duszyński, Irena Mucha, Małgorzata Pachucka, Kurs języka polskiego jako obcego dla inżynierów branży budowlanej / 341

Joanna Dziurbiel, Monika Kobielak, Anna Szelągowska, Kaja Żurawek, Kurs języka polskiego jako obcego dla dietetyków / 349

New Perspectives in Teaching Polish as a Foreign Language II. Summary / 353

Noty o Autorach / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Karolina Pluskota

    absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktorantka w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą fleksji i składni czasowników nieodmiennych przez osobę we współczesnym języku polskim. Zainteresowana także problemami kultury języka polskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego. Pracuje na stanowisku wykładowcy w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK.
  • Katarzyna Taczyńska

    Absolwentka filologii polskiej,filologii bałkańskiej i podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnie doktorantka literaturoznawstwa UMK oraz lektorka języka polskiego jako obcego i języka serbskiego na UMK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na dyskursie literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych oraz współczesnej literaturze serbskiej, szczególnie kobiecej.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum