• Home
  • Archeologia
  • Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 2

Jacek Gackowski (red.)

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2786-4
Publication year:
2011
Pages number:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Jacek Gackowski (red.)

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 2

Kategoria produktu:

Prezentowany tom - drugi w ramach serii zapoczątkowanej w 2009 roku - obejmuje teksty przygotowane przez kilkunastu prahistoryków i archeologów oraz współpracujących z nimi przyrodników. Wiodącym tematem jego części pierwszej (Studia) pozostaje problem interpretacji ludzkich szczątków odnajdowanych w bagnach oraz w miejscach zamieszkania społeczności I tysiąclecia p.n.e. Zagadnienie to jest przybliżane Czytelnikowi z perspektywy dociekań archeologicznych, kulturoznawczych i tafonomicznych (Anna Rembisz, Jacek Gackowski, Andrzej P. Kowalski, Tomasz Kozłowski). W części studialnej poświęcono również wiele miejsca interpretacji kulturowo-fonicznych funkcji nordyjskich lur (Rafał Kołacki) oraz znaczeniowego miejsca wilka i psa w świecie wartości ludów pradziejowych. To ostatnie studium zostało poszerzone o aspekty językoznawcze i mitologiczne (Dorota A. Dominiak). Druga część tomu (Materiały) obejmuje opracowania nowych odkryć archeologicznych, związanych z aktywnością społeczności kultur łużyckiej i pomorskiej młodszych okresów epoki brązu i początku epoki żelaza (Anna Rembisz, Tomasz Klisz, Artur Kurpiewski, Małgorzata Kurzyńska). W prezentowanej pozycji znajdują się również opracowania przyrodnicze z zakresu antropologii fizycznej (Tomasz Kozłowski), paleobotaniki (Aldona Mueller-Bieniek, Irena Gluza) i gleboznawstwa (Renata Bednarek, Maciej Markiewicz i Maria Kędziorska).

Od Redakcji (Jacek Gackowski) / 7
Anna Rembisz
Znaleziska zwłok ludzkich z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w bagnach północnej strefy Europy Środkowej i Zachodniej / 9
Finds of dead human bodies from late Bronze Age and early Iron Age in bogs of northern zone of Central and Western Europe / 40
Jacek Gackowski
Niespalone szczątki ludzkie z osiedli „chełmińskiej" grupy kultury łużyckiej i w jej sąsiedztwie. Przegląd odkryć i dotychczasowe interpretacje / 49
Unburnt human remnants from settlements in "Chełmno" group of Lusatian culture and its vicinity. The review of excavations and present interpretations / 73
Andrzej P. Kowalski
Cerber z Kałdusa? Próba interpretacji śladów ogryzania zwłok przez psy/wilki w obrzędowości kultury łużyckiej / 79
Cerberus from Kałdus? Interpretation attempt of traces of gnawing dead bodies by dogs/wolves in ritual ceremonies of Lusatian culture / 89
Tomasz Kozłowski
Analiza antropologiczna i tafonomiczna fragmentów kości ludzkich odkrytych na stanowisku 3 w Kałdusie (woj. kujawsko-pomorskie). Świadectwo praktyk ćwiartowania zwłok ludzkich? / 91
Anthropological and taphonomic analyses of human bones' fragments excavated in site 3 in Kałdus (Kujawsko-Pomorskie province). The evidence of human body chopping practices? / 102
Dorota A. Dominiak
Wilk i pies w środkowoeuropejskich znaleziskach archeologicznych od młodszej epoki kamienia do początków epoki żelaza. Interpretacja znaczeń kulturowych w świetle językoznawstwa i mitologii / 117
A wolf and a dog in Central European archaeological finds from the younger Stone Age till the beginning of Iron Age. Interpretation of culture meanings in the light of linguistics and mythology / 169
Rafał Kołacki
Kulturowe i foniczne funkcje lur w kręgu środowisk nordyjskich /173
Cultural and phonic functions of lurs in the circle of Nordic centres / 196
Anna Rembisz
Miecz brązowy z kolekcji Albina Makowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach / 203
A bronze sword from Albin Makowski's collection from Historic-Ethnographical Museum in Chojnice / 208
Tomasz Klisz, Artur Kurpiewski
Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Siemkowicach, woj. łódzkie / 213
Unknown cemeteries of Lusatian culture population in Siemkowice, Łódź province / 221
Małgorzata Kurzyńska
Nowe źródła do poznania kultury łużyckiej z regionu Świecia nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie (stanowiska 1 i 83) / 227
New sources concerning information on Lusatian culture from Świecie on Osa region, Kujawsko-Pomorskie province (sites 1 and 83) / 235
Anna Rembisz
Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Dębowej Łące, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 49) / 243
Cist grave of Pomerania culture population in Dębowa Łąka, Kujawsko-Pomorskie province (site 49) / 259
Tomasz Kozłowski
Przepalony materiał kostny z grobu skrzynkowego ludności kultury pomorskiej w Dębowej Łące, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 49) / 269
The burnt bone material from the cist grave of Pomerania culture population in Dębowa Łąka, Kujawsko-Pomorskie province (site 49) / 276
Małgorzata Kurzyńska
Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Nowych Marzach, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 4) / 277
Cist grave of Pomerania culture population in Nowe Marzy, Kujawsko-Pomorske province (site 4) / 284
Tomasz Kozłowski
Przepalony materiał kostny z grobu skrzynkowego ludności kultury pomorskiej w Nowych Marzach, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 4) / 293
The burnt bone material from the cist grave of Pomerania culture population in Nowe Marzy, Kujawsko-Pomorskie province (site 4) / 297
Aldona Mueller-Bieniek, Irena Gluza
Odciski roślinne na naczyniach ceramicznych i polepie z osady ludności kultury łużyckiej w Rudzie, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 3-6) / 299
Plant imprints on ceramic vessels and daub from settlement of Lusatian culture population in Ruda, Kujawsko-Pomorskie province (site 3-6) / 307
Agnieszka M. Noryśkiewicz
Wpływ osadnictwa z epoki kamienia, epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza na historię lasów okolic jeziora Mełno (w północnej części Pojezierza Chełmińskiego) / 317
The influence of settlement from the Stone, Bronze and early Iron Ages on forest history in the area of Mełno Lake (northern part of Chełmno Lake Land) / 340
Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Maria Kędziorska
Ślady zagospodarowania przestrzennego osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta (stanowisko 1) na podstawie analizy zawartości fosforu / 351
Traces of spatial arrangement of the defensive settlement of Lusatian culture population in Boguszewo, Gruta commune (site 1) on the base of phosphorus contents' analysis / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum