• Home
  • Filozofia
  • Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki

Andrzej Szahaj

Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2820-5
Publication year:
2012
Pages number:
194
Typ okładki:
twarda
Series:
Polityka w kulturze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

twarda

Andrzej Szahaj

Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki

Kategoria produktu:

Książka zawiera teksty dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z filozofią polityki oraz z istotnymi zjawiskami zachodzącymi w dzisiejszej praktyce społecznej krajów zachodnich, w tym Polski (m.in. problem wolności w filozofii Charlesa Taylora, relacja między katolicyzmem a liberalizmem, zagadnienie wielokulturowości, rola religii w debacie publicznej, laicyzacja, kłopoty z prawem natury). Dominuje w niej jednak refleksja nad błędami neoliberalizmu oraz próby wskazania kierunku, w jakim należałoby pójść, aby błędy te naprawić. Przy czym autor stara się ocalić to, co cenne w podejściu liberalnym, domagając się jednak jego zdecydowanej korekty w duchu uznani dla równości i wartości wspólnotowości (komunitaryzmu). Powołuje się w tym względzie na brytyjską tradycję tzw. Nowego Liberalizmu oraz pragmatyzm Johna Deweya. Podkreśla także aprobatywnie znaczenie tzw. modelu skandynawskiego jako najbardziej godnego w realizacji polskiej (i nie tylko) praktyce ekonomicznej oraz politycznej. Przy okazji niejako poddaje gruntownej krytyce podejście teoretyczne Leszka Balcerowicza, uznając je za podstawową wykładnię polskiej wersji liberalizmu zbliżającej się wyraźnie do jego skrajnej postaci, a mianowicie tzw. libertarianizmu.

Wykaz pierwodruków / 7
Jaki liberalizm? / 9
Czy tylko równe szanse? O liberalnej polityce społecznej / 15
Posprzątać po neoliberalizmie / 25
Uczyć się od Szwedów! / 33
Nadzieja w libertarianizmie?
Polemika z Leszkiem Balcerowiczem / 43
Jaka modernizacja? (I) / 69
Jaka modernizacja ? (II) / 73
Kultura upokarzania / 81
Dobra wspólnota / 91
Wielość, względność, obojętność? O sekularyzacji i roli religii w debacie publicznej / 97
Liberalizm a chrześcijaństwo / 115
Charles Taylor o wolności / 123
Richard Rorty – liberał czy socjaldemokrata? / 135
Rozum po przejściach, czyli kłopoty z prawem naturalnym / 145
Czy możliwy jest konserwatyzm nowoczesny? / 153
Inspektor Wolin na tropie / 161
Wielokulturowość: za i przeciw (kilka uwag) / 169
Liberałowie zapędzeni do kąta. Z profesorem Andrzejem Szahajem rozmawiają Paweł Marczewski i Łukasz Pawłowski / 177
Indeks osobowy / 187

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum