Zbigniew Wanat (red.)

Dar życia. W 25 rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae"

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2952-3
Publication year:
2012
Pages number:
262
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Zbigniew Wanat (red.)

Dar życia. W 25 rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae"

Kategoria produktu:

[…] W bieżącym roku minęło 25 lat od publikacji instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae. Instrukcję tę – zatwierdzoną przez papieża Jana Pawła II – 22 lutego 1987 roku podpisał ówczesny prefekt kongregacji kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Dokument ten odnosi się do cudu ludzkiego życia w kontekście osiągnięć biomedycyny, które pozwalają na interwencje w początkowym stadium życia ludzkiego oraz w same procesy jego przekazywania. Stanowi on refleksję dotyczącą tego zagadnienia, która nie pozwala czytelnikowi zatrzymać się jedynie na poziomie zjawisk i towarzyszących im emocji. W tym celu przypomina fundamentalne zasady o charakterze antropologiczno-moralnym, które są konieczne, aby właściwie ocenić nowe problemy i wypracować odpowiedzi na pojawiające się pytania. W części pierwszej rozważa problem szacunku dla istoty ludzkiej od momentu jego zaistnienia. W części drugiej przedstawia odpowiedzi na pytania moralne powstałe w związku z interwencją techniczną w dziedzinę przekazywania życia. W trzeciej części wskazuje na wartości i obowiązki moralne, które powinny być uszanowane w ramach cywilnoprawnych uregulowań dotyczących stosowania technik sztucznego przekazywania życia. […]

W zakończeniu instrukcji Donum vitae znajduje się wezwanie i zachęta skierowana „do teologów, a zwłaszcza do moralistów, by pogłębili treści nauczania Urzędu Nauczycielskiego i udostępnili je wiernym w świetle prawdziwej antropologii w dziedzinie seksualności i małżeństwa, w kontekście koniecznego ujęcia interdyscyplinarnego. W taki sposób będzie można coraz lepiej zrozumieć racje i doniosłość owego nauczania, które broni człowieka przed przerostami jego własnej władzy. Kościół Boży przypomina człowiekowi podstawy jego prawdziwej szlachetności. Tylko w taki sposób będzie można zabezpieczyć pokoleniom jutra możliwość życia i miłości, w takiej godności i wolności, jakie pochodzą z szacunku dla prawdy. Dokładne wskazania, przedstawione w niniejszej Instrukcji, nie zmierzają więc do powstrzymania wysiłku refleksji, lecz raczej do ich podjęcia z odnowionym zapałem, w nieodwołalnej wierności dla nauczania Kościoła”. Zachęta ta towarzyszyła Autorom niniejszej publikacji, którzy podjęli się wspólnego wysiłku, by w kontekście dynamicznie rozwijających się możliwości współczesnej biomedycyny, wskazać na ciągle aktualne i warte przypomnienia treści instrukcji Donum vitae. Stała się ona zasadniczym punktem wyjścia dla treści przedstawionych w poszczególnych artykułach, które uwzględniają także rozwijającą się refleksję o charakterze bioetycznym zawartą w wypowiedziach i dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. […]

Z artykułu ks. Z. Wanata, Dar życia ludzkiego – cud miłości Bożej czy cud biomedycyny?

Wykaz skrótów / 9

Ks. Zbigniew Wanat
DAR ŻYCIA LUDZKIEGO – CUD MIŁOŚCI BOŻEJ CZY CUD BIOMEDYCYNY? / 11

Ks. Tomasz Kraj
INSTRUKCJA DONUM VITAE – TRUDNOŚCI Z AKCEPTACJĄ JEJ PRZESŁANIA. BŁĘDNE ROZUMIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ I POJĘĆ MORALNYCH / 29

Ks. Józef Zabielski
RELATYWIZM I RELIGIJNO-MORALNE ZOBOJĘTNIENIE JAKO ZAGROŻENIE LUDZKIEGO ŻYCIA / 59

Ks. Paweł Bortkiewicz
PRAWDA O MAŁŻEŃSTWIE A WOLNOŚĆ PROKREACJI / 77

Ks. Piotr Kieniewicz
W TROSCE O GODNOŚĆ NIENARODZONEGO DZIECKA – KWESTIA TERMINOLOGII W BIOETYCE / 95

Ks. Paweł Bogumił Sobuś
PRAWO DO REPRODUKCJI. WOBEC POKUSY ZAWŁASZCZENIA DARU ŻYCIA LUDZKIEGO / 111

Ks. Tadeusz Reroń
PROKREACJA I RODZICIELSTWO. PERSPEKTYWA UDANEGO MAŁŻEŃSTWA
BEZ DZIECI / 125

Dk. Jacek Jan Pawłowicz
MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE – CIERPIENIE NIE TYLKO Z POWODU NIEPŁODNOŚCI / 143

Ks. Jan Orzeszyna
DUSZPASTERZ WOBEC DRAMATU NIEPŁODNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE
I POKUSY IN VITRO / 167

Ks. Zbigniew Pilichowski
SZACUNEK DLA DARU ŻYCIA JAKO KRYTERIUM ROZWOJU BIOMEDYCYNY / 183

Ks. Adam Sikora
EUROPEJSKIE STANDARDY BIOETYCZNE W ZAKRESIE INGERENCJI W LUDZKĄ PROKREACJĘ / 209

DAR ŻYCIA W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI – WYBÓR WYPOWIEDZI / 229

The gift of life. On the 25th Anniversary of the publication of „Donum vitae” instruction. (SUMMARY) / 259

NOTY O AUTORACH / 261

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum