Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak (red.)

Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2823-6
Publication year:
2013
Pages number:
218
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak (red.)

Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics

Problematyka epoki ponowoczesnej i związanych z nią trendów czy przejawów nie jest łatwym, a przez to także często eksplorowanym terenem badawczych peregrynacji, zwłaszcza dla przedstawicieli nauk o polityce. Usłana jest bowiem wieloma intelektualnymi pułapkami wynikającymi ze specyfiki postmodernistycznie przewrotnego, a przy tym przelotnego wglądu w płynną, sfragmentaryzowaną i nie do końca określoną wizję rzeczywistości. […] W tym kontekście wysoce wypada ocenić odwagę i aspiracje inicjatorów tego projektu, którzy śmiało wkraczają w obszar rozważań jeszcze do końc a nie zgłębiony […], przynajmniej na gruncie nauk o polityce. Jest to jednocześnie wyzwanie badawcze bardzo atrakcyjne i poznawczo inspirujące, podejmowane z reguły przez wyspecjalizowanych w tej tematyce ekspertów, co pozwala obiecująco rokować przyszłość opracowania na rynku wydawniczym. […] Recenzowana książka obejmuje koherentne teksty analizujące i rozwijające  normatywnie zaangażowane koncepcje polityki. Konfrontuje ze sobą istotne i aktualne refleksje, obejmujące koncepcję klasyczną, ujmującą politykę jako realizację dobra wspólnego, koncepcję antagonistyczną i agonistyczną, koncepcję konsensualno-liberalną oraz postmodernistyczną koncepcję teatralizacji polityki. W tym kontekście publikacja może być potraktowana jako interesujący głos inspirujący szeroką politologiczną dyskusję na temat stanu, istoty i kondycji współczesnego życia publicznego. Jako istotny walor  publikacji należy uznać także jej dwujęzyczność.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Jarosława Noconia

Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak
Polityka na nowo odkrywana? / 7
 
Polityka jako realizacja dobra wspólnego
Łukasz Dominiak
The Quest for the Common Good: Classical Concept of Politics / 29
Danuta Karnowska
Restytucja wspólnotowego wymiaru polityki w republikańsko-komunitarystycznej krytyce kultury i teorii liberalnej / 49
 
Polityka jako konflikt
Marcin Lisiecki
Od konfliktu do hegemonii - polityka w krytycznej teorii społeczeństwa ponowoczesnego / 69
Arkadiusz Lewandowski
Wokół pojęcia wroga – między antagonistyczną a agonistyczną wizją polityki / 89
Bartłomiej Michalak
Przeciw partykularyzmom w imię jedności ludu – konstruowanie politycznej wspólnoty w populizmie / 105
 
Polityka jako konsens
Janusz Grygieńć
Liberalna wizja polityki: od konsensu do kompromisu / 127
Łukasz Dominiak
Politics as a Consensus: The Idea of Public Reason in the Contemporary Political Philosophy / 145
 
Polityka jako teatr
Bartłomiej Michalak
Polityka bez polityki – erozja polityczności w erze mediatyzacji / 165
Bartosz Wypych
Polityka jako spektakl rekwizytów w świetle sporu o postmodernistyczną podmiotowość polityczną / 185
 
Bibliografia / 205
O autorach / 217

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum