Adrian Mianecki (red.)

W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3022-2
Publication year:
2013
Pages number:
414
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Adrian Mianecki (red.)

W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy

Kategoria produktu:

Problematyką, wokół której skupione są prezentowane w książce artykuły, jest obrzędowość społeczności zamieszkujących wyspy Indonezji i Birmę. Teksty powstały na podstawie doświadczeń osobistych autorów, jako wynik przeprowadzonych badań terenowych. Wszystkie mają charakter przede wszystkim etnograficzny  - są możliwie szczegółowym i bliskim przedmiotowi zainteresowania opisem wybranych aspektów tytułowego zagadnienia. Wśród nich znalazły się zarówno prace  stanowiące całościowe ujęcie wybranego obrzędu (wesele na terenie Sumatry Zachodniej, ceremonie pogrzebowe rambu solo na Sulawesi i ngaben na Bali, balijski obrzęd inicjacyjny potong gigi), artykuły traktujące o wybranych elementach określonych obrzedów (symboliczno-wierzeniowe znaczenia tkanin weselnych na Jawie; omówienie niezwykle skomplikowanego systemu kalendarzowego na Bali ; klasyfikacja stanów transowych w rytuałach tej wyspy), test poświęcony zjawisku z pogranicza teatru i rytuału (jawajska kuda lumping), wreszcie przekrojowe omówienie obrzędowości wybranego ludu (region Manggarai na wyspie Flores). Jakkolwiek tematyka indonezyjska w książce dominuje, to jednak warto podkreślić, iż znalazł się w niej także artykuł  z zakresu etnografii Birmy; główni jego bohaterowie – naty – to istoty, wokół których skupia się poważna część zarówno ceremonialnego  (społecznego), jak i rytualnego (indywidualnego) życia mieszkańców tego kraju. Na szczególnie silne zaakcentowanie zasługuje fakt, że podjęte przez autorów zagadnienia zazwyczaj nigdy dotąd nie były u nas omawiane – jest to pierwsza tego typu publikacja w polskim piśmiennictwie antropologicznym. 

Wstęp / 7

Maria Szymańska-Ilnata, Zwyczaje weselne grupy Minangkabau z Sumatry Zachodniej / 15

Joanna Wacławek, Formy i funkcje tkanin w kontekście symboli i przebiegu uroczystości ślubnych obszaru Yogyakarty i Surakarty (Jawa środkowa) / 51

Yoko Tateishi, Przedstawienia kuda lumping w regionie Yogyakarty na Jawie  / 81

Szymon Ronowicz, Rambu solo. Obrzędy pogrzebowe ludu Toraja na Sulawesi / 115

Ks. Vincent Adi Gunawan Meka SVD, Zwyczaje i obrzędy ludowe w regionie Manggarai na wyspie Flores / 169

Katarzyna Dobroń, Systemy Saka i Pawukon w kalendarzu balijskim / 197

Halszka Wierzbicka, Potong gigi. Balijski obrzęd piłowania zębów / 237

Martyna Janiczek, Ngaben. Specyfika balijskich obrzędów pogrzebowych / 279

Anna Kerber, Stany transowe w wybranych obrzędach i rytuałach współczesnej Bali / 327

Sylwia Gil, Ven. U Therinda, Birmański kultNatów / 365

 • Małgorzata Pawełczyk

  „W cieniu przodków to pokaźna pozycja składająca się z niezwykłych artykułów, powstałych na podstawie osobistych doświadczeń. Ich autorami są młodzi badacze, którzy mieli i nadal mają kontakt z omawianymi przez siebie kulturami. Mimo że pisane są językiem naukowym […] to jednak omawiane tematy powiązane są na tyle silnie ze sferą ludzkiej uczuciowości i duchowości, że książki nie sposób czytać bez emocji. Maria Szymańska-Ilnata opisuje np. tradycyjne wesele organizowane przez członków grupy etnicznej Minangkabau, zamieszkującej prowincję Sumatry Zachodniej. Szymona Ronowicza zajmuje z kolei lud Toraja […] w kontekście obrzędów pogrzebowych.
  To książka ze wszech miar fascynująca; niesie ze sobą treści nieznane, odległe, ale tym bardziej wciągające i zachwycające. […] Lektura książki sprawiła, że omal nie padłam ofiarą szoku kulturowego, ale po jej zamknięciu odczułam wielki i niespodziewany żal, że podróż po miejscach tak rozległych, skomplikowanych, pięknych i jednocześnie przerażających zbyt szybko musiała się skończyć.”
  Fragment recenzji zamieszczonej w "Forum Akademickim" 3/2014, s. 70.
 • "Gadki z Chatki"

  „[…] Teksty powstały na podstawie doświadczeń osobistych autorów, jako wynik przeprowadzonych badań terenowych. Wszystkie mają charakter przede wszystkim etnograficzny […] Wśród nich znalazły się zarówno prace stanowiące całościowe ujęcie wybranego obrzędu […], artykuły traktujące o wybranych elementach określonych obrzędów, […] test poświęcony zjawisku z pogranicza teatru i rytuału (jawajska kuda lumping), wreszcie przekrojowe omówienie obrzędowości wybranego ludu (region Manggarai na wyspie Flores). Jakkolwiek tematyka indonezyjska w książce dominuje, warto jednak podkreślić, iż znalazł się w niej także artykuł z zakresu etnografii Birmy. […] Na szczególnie silne zaakcentowanie zasługuje fakt, że podjęte przez autorów zagadnienia zazwyczaj nigdy dotąd nie były u nas omawiane. Jest to pierwsza tego typu publikacja w polskim piśmiennictwie antropologicznym.”
   
  "Gadki z Chatki" 2013, nr 5, s. 41.
 • Emilia Smolka

  Pozycja naukowa, wyczerpująco opisuje wciąż żywo praktykowane obrzędy różnych grup etnicznych Indonezji (i Birmy). http://emiwdrodze.pl/indonezja/ksiazki-o-indonezji/
Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum