Bartłomiej Michalak

Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3045-1
Publication year:
2013
Pages number:
480
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Bartłomiej Michalak

Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje

Mieszane systemy wyborcze – łączące w sobie formułę proporcjonalną i większościową – to najmłodsza rodzina systemów wyborczych. Zdaniem niektórych badaczy wynalezienie mieszanych systemów wyborczych było jednym z najważniejszych osiągnięć inżynierii wyborczej minionego stulecia. Różnorakie kombinacje proporcjonalnego systemu list partyjnych i większościowego głosowania personalnego były testowane, a następnie porzucane w Danii, Islandii, Francji, Włoszech i Rumunii, jeszcze zanim systemy mieszane w obecnej postaci stały się jedną z kategorii „wyborczego menu”. Wprowadzenie systemu mieszanego rozważano w Nowej Zelandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii już w latach 70. XX w. Jednak system mieszany przez wiele lat stosowany był tylko w Niemczech. Popularność zdobył dopiero w latach 90., kiedy ten typ ordynacji przyjęły państwa o ustabilizowanych demokracjach, jak: Japonia, Nowa Zelandia czy Włochy. W tym czasie również zaskakująco duża liczba demokratyzujących się państw z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej (Albania, Azerbejdżan, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Litwa, Rosja, Ukraina, Węgry) przyjęła ten system wyborczy.
Prezentowana książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o to, jakie konsekwencje polityczne wywołują mieszane systemy wyborcze? Tradycja każe doszukiwać się ich przede wszystkim poprzez wpływ systemu wyborczego na poziom dysproporcjonalności wyników wyborczych oraz na kształt systemu partyjnego, w szczególności zaś stopień jego wielopartyjności. Założeniem tej monografii jest więc przeanalizowanie celów, rozwiązań instytucjonalnych oraz efektów wszystkich występujących wariantów mieszanych systemów wyborczych, jakie do tej pory funkcjonowały na świecie.

Wstęp / 7

Rozdział I. Systemy wyborcze jako przedmiot badań politologicznych
Znaczenie systemu wyborczego / 17
Efekty polityczne systemów wyborczych / 34
Mieszane systemy wyborcze jako przedmiot badań / 46
Pytania i hipotezy badawcze / 60
Metody badawcze / 86

Rozdział II. Mieszane systemy wyborcze: założenia teoretyczne
Konceptualizacja pojęcia / 99
Cechy systemów mieszanych / 132
Klasyfikacje i typologie mieszanych systemów wyborczych / 156

Rozdział III. Mieszane systemy wyborcze: warianty empiryczne
Prototypy systemów mieszanych / 187
Państwa stosujące systemy korekcyjne / 190
Państwa stosujące systemy paralelne / 213
Państwa stosujące systemy transferu głosów / 242
Mieszane systemy wyborcze w ujęciu statystycznym / 258

Rozdział IV. Dysproporcjonalność mieszanych systemów wyborczych
Pomiar dysproporcjonalności systemów wyborczych / 269
Poziom dysproporcjonalności mieszanych systemów wyborczych w dotychczasowych badaniach politologicznych / 298
Badanie dysproporcjonalności mieszanych systemów wyborczych / 312
Wnioski / 333

Rozdział V. Mieszane systemy wyborcze a liczba partii politycznych
Pomiar liczby partii w systemie partyjnym / 339
Liczba partii politycznych w państwach stosujących systemy mieszane w dotychczasowych badaniach politologicznych / 361
Badanie liczby partii politycznych w systemach mieszanych / 375

Wnioski / 396
Zakończenie / 405
Bibliografia / 439
Spis tabel / 463
Spis rysunków / 466
Aneks / 467

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum