Wojciech Kosiedowski (red.)

Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3168-7
Publication year:
2013
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian

Wiedza o rzeczywistym stanie gospodarki białoruskiej jest w Polsce nadzwyczaj skromna. Opinie o Białorusi kształtują głównie przekazy medialne i politycy, a dominującym tematem publikacji i wypowiedzi jest problem deficytu demokracji w tym kraju. Króluje w nich mitologia ukształtowana jeszcze w końcu XX wieku. W tej sytuacji niniejsza książka, przygotowana do druku przez wybitnego znawcę polityki regionalnej i procesów transformacyjnych w Europie Wschodniej, profesora Wojciecha Kosiedowskiego, stwarza szansę dostarczenia rzetelnej wiedzy wszystkim ośrodkom opiniotwórczym i decydenckim na temat ważnego sektora życia publicznego sąsiedniego kraju. Książka ta powstała z udziałem najwybitniejszych znawców problemów społecznych i gospodarczych Białorusi z kilku ośrodków badawczych tego kraju.

Z recenzji prof. zw hab. Eugeniusza Mironowicza
Uniwersytet w Białymstoku

Wprowadzenie (Wojciech Kosiedowski) / 7

CZĘŚĆ 1. MEANDRY BIAŁORUSKIEJ TRANSFORMACJI: PUNKTY WIDZENIA
Wojciech Kosiedowski
Rozwój społeczno-gospodarczy i reformy na Białorusi w okresie transformacji / 13
Tatiana M. Bogolib
Reformy na Białorusi na tle byłego bloku wschodniego: spojrzenie z Ukrainy / 97
Maria Kola-Bezka
Znaczenie integracji europejskiej dla rozwoju pogranicza UE (Litwy, Łotwy i Polski)
oraz Białorusi w świetle wyników badania ankietowego / 121
Literatura / 131
Spis tabel i rysunków / 137
CZĘŚĆ 2. STUDIA I OPRACOWANIA AUTORÓW BIAŁORUSKICH
Valery S. Bondarenko
Między Unią Europejską a Rosją: geopolityczna i geoekonomiczna sytuacja Białorusi / 143
Piotr G. Nikitenko
Konkurencyjność i efektywność społeczno-gospodarczego systemu Białorusi: podejście
noosferyczne / 161
Sergey Yu. Solodovnikov
Kapitał społeczny Republiki Białorusi wobec globalnych tendencji rozwoju cywilizacji / 185
Sergey A. Kristinevich
Kapitał ludzki Białorusi na tle państw transformacji gospodarczej / 199
Vladimir S. Fateyev
Rozwój regionalny Republiki Białorusi : problemy, tendencje, współczesna praktyka
i perspektywy polityki regionalnej / 217
Elena V. Vankevich
Rynek pracy Republiki Białorusi w okresie przemian / 237
Valery A. Silvanovich
Rolnictwo Białorusi: warunki, czynniki i efekty produkcji / 261
Lyubov K. Klimovich
Uwarunkowania i tendencje rozwoju sektora usług na Białorusi / 291
Anton A. Slonimskiy
Transgraniczna współpraca gospodarcza i jej wkład w rozwój regionalny Białorusi / 309

Zakończenie / 325
Contemporary Belarus: Society and Economy During the Changes ( summary) / 327
Informacje o Autorach / 329

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum